Sut i wneud Cais am Gwrs Addysg Uwch

Application process icons
*Bydd cynnig eich cwrs yn seiliedig ar gymwysterau neu brofiad gwaith cyfwerth

Ar ôl dod o hyd i gwrs Addysg Uwch mae gennych ddiddordeb ynddo, mae gwneud cais yn hawdd – cliciwch ar y ddolen gwneud cais nawr ar waelod tudalen y cwrs o’ch dewis i roi cychwyn arni.  Rhennir y cais yn bum cam hawdd, ac mae’n cymryd ychydig funudau i’w gwblhau.

Os hoffech fwy o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar ar 01495 333777 neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk.

Derbyn cynnig

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn ei asesu yn seiliedig ar y meini prawf perthnasol, ac yn cynnig lle amodol i chi yn y coleg. Mae’r gofynion mynediad yn dibynnu ar y cwrs rydych yn gwneud cais amdano, ac rydym yn rhoi ystyriaeth i brofiad gwaith hefyd. Os hoffech ddysgu mwy am y gofynion mynediad ar gyfer un o’n cyrsiau Addysg Uwch, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Derbyn eich cynnig

Bydd angen i chi dderbyn eich cynnig drwy fewngofnodi i’ch cyfrif Coleg Gwent.  Os hoffech fwy o gyngor ac arweiniad cyn derbyn eich cynnig, gallwch ddewis yr opsiwn hwn a threfnu apwyntiad gyda’n tîm Recriwtio Myfyrwyr.

Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ar eich cais, gan y byddwn yn anfon diweddariadau rheolaidd i’r cyfeiriad y byddwch yn ei ddarparu.

Cofrestru ar eich cwrs

Fel arfer, bydd y cyfnod cofrestru a chynefino yn digwydd yn gynnar ym mis Medi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi’n agosach at yr amser ar ba ddyddiad fydd angen i chi ddod i’r coleg, a beth fydd angen i chi ddod gyda chi.  Tra rydych yn y coleg, gallwch ddysgu mwy gan y bobl fydd yn eich addysgu chi, cwrdd ag eraill ar eich cwrs a dechrau ymgyfarwyddo â champws y coleg. Disgwylir i chi fod yn y coleg am hyd at ddau ddiwrnod.

*Noder bod yn rhaid defnyddio proses geisiadau UCAS wrth wneud cais am gyrsiau Prifysgol Caerwrangon.

Cydnabod Dysgu Blaenorol

Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn rhoi cyfle i chi ennill cydnabyddiaeth am gyflawniadau academaidd perthnasol blaenorol ac yn caniatáu trosglwyddo credydau i’r cwrs newydd er mwyn osgoi dyblygu dysgu blaenorol.

Learners walking and talking

COFIWCH YMGEISIO

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly gwnewch gais heddiw.

Ymgeisiwch Nawr