En

Cyrsiau Addysg Uwch

Cymwysterau lefel prifysgol yn eich milltir sgwâr!

Os ydych chi eisiau llwyddo fel unigolyn graddedig, beth am arbed amser ac arian drwy astudio cwrs lefel prifysgol yn eich milltir sgwâr, yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Mae pob un o’n cyrsiau addysg uwch wedi’u hachredu gan brifysgolion llwyddiannus, felly byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn ogystal ag arbed arian ar deithio, llety a ffioedd dysgu drwy astudio’n lleol.

  • Mae ffioedd ein cyrsiau addysg uwch yn is na’r rhan fwyaf o brifysgolion, felly gallwch astudio o gwmpas eich ymrwymiadau bywyd a gwaith.
  • Mae ein dosbarthiadau’n llai ac yn fwy agos atoch na dosbarthiadau prifysgol fel y gallwch gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.
  • Gallech fod yn gymwys ar gyfer amrywiaeth o gymorth ariannol a chymorthdaliadau fel dysgwr addysg uwch llawn amser neu ran amser, yn cynnwys grant gwerth £6,885 y flwyddyn!

Mae dros 40 o gyrsiau lefel prifysgol ar gael felly gwnewch gais i lwyddo fel graddedig!

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad, efallai y byddwch am ystyried cwrs Mynediad i Addysg Uwch.

38 cwrs ar gael