En

Prifysgolion Partner

Profiad prifysgol

Mae gennym bartneriaethau cryf gyda Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerwrangon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Pearson.

Os llwyddwch i gwblhau cwrs a ddyfernir gan un o’n partner-brifysgolion, golyga hyn y byddwch yn cael tystysgrif gan y brifysgol honno ac yn cael eich gwahodd i’w seremoni raddio.

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd sy’n aros amdanoch chi neu ymgeisiwch am lle yn ein digwyddiad agored nesaf.

Telerau ac Amodau