Dysgu

Prifysgolion Partner

HE partners

Profiad prifysgol

Mae gennym bartneriaethau cryf gyda Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, rifysgol Caerwrangon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Pearson. Os llwyddwch i gwblhau
cwrs a ddyfernir gan un o’n partner-brifysgolion, golyga hyn y byddwch yn cael tystysgrif gan y brifysgol honno ac yn cael eich gwahodd i’w seremoni raddio.

Telerau ac Amodau