Dysgu

Cyrsiau Addysg Uwch

Busnes a Rheoli

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Iechyd Ceffylau ac Anifeiliaid

BSc (Anrh) - Ychwanegiad Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 16 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Gradd Atodol BA – Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio - Gemau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Darlunio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Colur Arbenigol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

HND mewn Cyfrifiadura

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Addysg

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Peirianneg

HNC Peirianneg

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg: Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Colur Theatraidd a Therapïau Cyflenwol

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Colur Arbenigol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Iechyd a Gofal Cyhoeddus

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 27 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Gradd Sylfaen yn y Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen yn y Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gwyddoniaeth

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Chwaraeon, Twristiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus

Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2022

Llawn Amser Gweld y cwrs