Cyrsiau Addysg Uwch

Cymwysterau lefel prifysgol yn eich milltir sgwâr!

Os ydych chi eisiau llwyddo fel unigolyn graddedig, beth am arbed amser ac arian drwy astudio cwrs lefel prifysgol yn eich milltir sgwâr, yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Mae pob un o’n cyrsiau addysg uwch wedi’u hachredu gan brifysgolion llwyddiannus, felly byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn ogystal ag arbed arian ar deithio, llety a ffioedd dysgu drwy astudio’n lleol.

  • Mae ffioedd ein cyrsiau addysg uwch yn is na’r rhan fwyaf o brifysgolion, felly gallwch astudio o gwmpas eich ymrwymiadau bywyd a gwaith.
  • Mae ein dosbarthiadau’n llai ac yn fwy agos atoch na dosbarthiadau prifysgol fel y gallwch gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.
  • Gallech fod yn gymwys ar gyfer amrywiaeth o gymorth ariannol a chymorthdaliadau fel dysgwr addysg uwch llawn amser neu ran amser, yn cynnwys grant gwerth £6,885 y flwyddyn!

Mae dros 40 o gyrsiau lefel prifysgol ar gael felly gwnewch gais i lwyddo fel graddedig!

Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Drwy sicrhau swydd bob dydd yn gwneud rhywbeth rydych wir yn ei fwynhau, ni fyddwch yn diflasu ar eich gwaith, ac mae dilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol yn ddewis gwych. Pa un ai a ydych yn ffotograffydd brwd neu’n awyddus i ddechrau gyrfa yn y maes dylunio gemau, bydd ein cyrsiau yn eich helpu chi i gyflawni eich targedau.

Gradd Atodol BA – Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Artist-Ddylunydd Gwneuthurwr

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio - Gemau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Darlunio

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Colur Arbenigol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Busnes a Rheoli

Yn ein byd modern, mae busnes a masnach yn rheoli bron bob agwedd ar ein bywydau – felly mae angen arweinwyr cryf a rheolwyr medrus ar bob busnes a sefydliad. Mae’r hyn a addysgir ar ein cyrsiau busnes a rheoli yn berthnasol, yn gyfredol ac yn gysylltiedig â’r diwydiant, felly byddwch yn meithrin y sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ymhlith ymgeiswyr.

HNC Busnes

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Mae technoleg o’n cwmpas ym mhob man yn y byd modern, ac mae galw sylweddol am sgiliau digidol a chyfrifiadureg cryf. Drwy ddilyn cwrs cyfrifiadureg addysg uwch, gallwch feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa werth chweil, yn ogystal â chael dysgu gan ddefnyddio offer o’r radd flaenaf.

Technolegau Digidol HNC

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND mewn Cyfrifiadura

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Lluniwch ac adeiladwch eich dyfodol eich hun yn y maes adeiladu. Mae dilyn gyrfa yn y maes hwn yn gyfle i chi adael eich ôl go iawn ar gymdogaethau’r dyfodol. Drwy ein cymwysterau lefel uwch, byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth ac yn cael profiad o’r diwydiant, sy’n elfennau y mae cyflogwyr yn ysu amdanynt.

HNC Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Sifil

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 26 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Iechyd Ceffylau ac Anifeiliaid

Os ydych wrth eich bodd ag anifeiliaid, beth am ddilyn gyrfa yn y maes? Carlamwch drwy un o’n cyrsiau astudiaethau ceffylau neu anifeiliaid ar ein campws gwledig a hardd ym Mrynbuga. Mae gennym ddewis eang o gyrsiau yn ogystal â chysylltiadau cryf gyda Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

BSc (Anrh) - Ychwanegiad Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 15 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Addysg

Gall gyrfa ym myd addysg fod yn gyffrous ac yn werth chweil, a chewch gyfle i wella rhagolygon y rheiny rydych yn eu haddysgu ar gyfer y dyfodol. Drwy ddilyn ein cyrsiau, byddwch yn cyflawni cymwysterau i addysgu unigolion dros 16 oed, a gallech weithio gyda’r rhai hynny sydd wedi gadael yr ysgol ac sydd eisiau mynd ymlaen i’r brifysgol, neu helpu oedolion i ail-hyfforddi a dechrau ar yrfa maen nhw’n dyheu amdani.

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Peirianneg

Mae gwaith peirianwyr yn rhan bwysig o’n bywydau o dydd i ddydd, ac mae’r sector hwn yn amrywiol, yn gofyn am allu ac yn cynnig cyflogau da. Os ydych yn meddwl yn fathemategol ac yn mwynhau datrys problemau, mae rhoi cynnig ar yrfa yn y diwydiant hwn yn ddewis doeth. Cewch ddigon o brofiad ymarferol drwy ddilyn ein cyrsiau Peirianneg HNC a HND, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i’ch cefnogi.

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyfrifon Dysgu Personol am ddim

Os ydych chi dros 19 oed neu’n hŷn, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

Dewiswch gwrs o’r rhestr isod i ddarganfod mwy am gymhwysedd ac gwnewch gais nawr!

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Busnes

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC mewn Technolegau Digidol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Fecanyddol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProfCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Awydd astudio cerdd, drama neu ddawns ar lefel uwch gydag un o’n cyrsiau AU? Gallech fod yn dysgu am bob agwedd ar y diwydiant cerdd, dysgu am dechnegau perfformio a meddalwedd, a hynny ochr yn ochr â meithrin cysylltiadau gwerthfawr yn y diwydiant. Neu, efallai fod eich bryd ar astudio’r celfyddydau perfformio, a datblygu ystod o sgiliau, o berfformio i dechnoleg llwyfan. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd wrth astudio ein cyrsiau cerdd a drama addysg uwch.

Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (Llwybr Perfformio Cerddoriaeth)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (llwybr Cynhyrchu Cerddoriaeth)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Iechyd a Gofal Cyhoeddus

Gofalwch am eich dyfodol! Mae’r sector gofal yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gwaith a all roi boddhad mawr i chi, ac a all gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl eraill. Pa un ai a ydych am ganolbwyntio ar astudiaethau plentyndod neu ddilyn cwrs a fydd yn eich gwneud yn gymwys i weithio yn y gymuned ehangach, gallwn gynnig yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch i ddechrau arni yn y maes gwaith hwn sy’n werth chweil ac uchel ei barch.

Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Chwaraeon, Twristiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus

Y diwydiant teithio a thwristiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf cyffrous ac amrywiol yn y byd. Gallech fod yn helpu rhywun i ddod o hyd i’w wyliau delfrydol, teithio’r byd fel stiward awyr neu ddringo’r ysgol mewn busnes fel prif reolwr. Drwy ddilyn cwrs addysg uwch mewn teithio a thwristiaeth, rydych gam yn nes at gyflawni eich targedau.

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Colur Theatraidd a Therapïau Cyflenwol

Gall ein cyrsiau harddwch a therapïau eich helpu chi i ddechrau ar eich gyrfa ddelfrydol! Bydd eich creadigrwydd yn disgleirio wrth ddilyn ein cyrsiau colur theatrig addysg uwch, a chewch feithrin yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio mewn rôl gyffrous yn y diwydiant colur ar gyfer ffilmiau, y theatr a theledu.

Ar ôl cwblhau ein cyrsiau therapïau cyflenwol, byddwch yn therapydd arbenigol, medrus achrededig sy’n barod i wynebu’r byd gwaith.

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Colur Arbenigol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs