Dysgu

Cyrsiau

Gofynion Mynediad

Ystyrir ceisiadau i bob cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad arferol isod, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael eu hystyried.

Rydym yn derbyn cyfuniadau o’r cymwysterau isod, ac mae’n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi megis NVQ Lefel 3, Diploma CACHE, NNEB, neu OCN a OCR Lefel 3. Os nad ydych yn sicr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad, cysylltwch â ni.

Gofynion mynediad arferol:

Teipiwch Fel rheol byddai angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi: Yn ogystal â:
HNC, HND a Graddau Sylfaen Proffil BTEC Lefel 3 gyda Teilyngdod/Teilyngdod DD ar Lefel A Graddau DE ar Lefel A, gyda gradd C Bagloriaeth Cymru Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi llwyddo mewn Diploma gyda 45 'llwyddo' Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).
Tystysgrifau Addysg Uwch Proffil BTEC Lefel 3 gyda Teilyngdod/Llwyddo neu Llwyddo/Llwyddo/Llwyddo CC ar Lefel A Graddau DE ar Lefel A, gyda gradd C Bagloriaeth Cymru Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi llwyddo mewn Diploma gyda 15 Teilyngdod a 30 Llwyddo Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi ymgymryd â phrawf rhifedd a/neu lythrennedd. Bydd gwiriad DBS yn angenrheidiol ar gyfer cyrsiau penodol; mae unrhyw feini prawf ychwanegol wedi eu nodi ar dudalennau’r cyrsiau unigol.

Bydd myfyrwyr hŷn nad ydynt yn bodloni’r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn eu diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

 

Prifysgol De Cymru

Rydym yn falch o allu cynnig cyrsiau Prifysgol De Cymru ar bob un o gampysau Coleg Gwent.  Dyma nodyn gan Brifysgol De Cymru ar yr hyn mae eu cyrsiau yn ei gynnig i chi yn Coleg Gwent, ac ar eu campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd.

Mae llwyddiant yn dechrau yma

Mae Prifysgol De Cymru yn un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU, ac yn cynnig cyfleoedd a rhagolygon gwych i fyfyrwyr.

Mae cwrs ym Mhrifysgol De Cymru yn fwy na gradd yn unig. Boed yn y dosbarth, neu y tu allan i’r dosbarth, rydym yn eich helpu i gyflawni eich potensial yn broffesiynol ac yn bersonol. Fe ddewch ar draws ein graddedigion ym mhob cwr o’r byd, yn adeiladu gyrfaoedd cadarn ac yn gwneud gwahaniaeth yn eu meysydd penodol.

Rydym yn credu mewn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg sy’n cynnig dilyniant pendant. Yn ogystal â chynnig amrywiaeth sylweddol o gymwysterau ar ein campysau ledled de Cymru, rydym yn gweithio ar y cyd â Coleg Gwent i ddarparu cyfleoedd i astudio cyrsiau prifysgol ar eu campysau.

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd sy’n aros amdanoch chi ar un o gampysau Prifysgol De Cymru, neu trefnwch i gael dod i’n Diwrnod Agored nesaf.

 

USW student on roof with building/hill background

Gadawodd James yr ystafell ddosbarth a’i throi hi yn lle am yr awyr agored. Cafodd le mewn prifysgol heb orfod sefyll arholiad hyd yn oed. Mae’r coleg wedi trawsnewid ei agwedd tuag at ddysgu: “Dwi wrth fy modd gyda gweithgareddau corfforol ac mae gallu troi’r awch hwn am antur yn yrfa yn anhygoel. Do’n i ddim wedi sylweddoli y gallech chi fynd i’r brifysgol heb gymwysterau Safon Uwch ond mae’r Diploma Estynedig wedi ’ngalluogi i ennill y pwyntiau UCAS roedd arna i eu hangen i gael lle mewn prifysgol dda.”

James Rowe, 17,
Cwmbrân, Gweithgareddau Awyr Agored

HE Student