En

FFURFLEN GAIS
COLEG GWENT

Amser sydd angen i’w chwblhau: 10 munud

NODER: Yng Ngholeg Gwent, ‘rydym ond yn prosesu un ffurflen i bob ymgeisydd, felly gwnewch yn siŵr  eich bod yn gwneud cais am eich hoff gwrs. Peidiwch â phoeni os nad yw’ch dewis ar gael neu os ydych yn ansicr ynghylch pa gwrs i’w ddewis – byddwn yn trafod eich opsiynau gyda chi yn y cam Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad.