En

Sut i wneud Cais am Gwrs Addysg Uwch

Application process icons

Ar ôl dod o hyd i gwrs Addysg Uwch mae gennych ddiddordeb ynddo, mae gwneud cais yn hawdd – cliciwch ar y ddolen gwneud cais nawr ar waelod tudalen y cwrs o’ch dewis i roi cychwyn arni.  Rhennir y cais yn bum cam hawdd, ac mae’n cymryd ychydig funudau i’w gwblhau.

Os hoffech fwy o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar ar 01495 333777 neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk.

Derbyn cynnig

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn ei asesu yn seiliedig ar y meini prawf perthnasol, ac yn cynnig lle amodol i chi yn y coleg. Mae’r gofynion mynediad yn dibynnu ar y cwrs rydych yn gwneud cais amdano, ac rydym yn rhoi ystyriaeth i brofiad gwaith hefyd. Os hoffech ddysgu mwy am y gofynion mynediad ar gyfer un o’n cyrsiau Addysg Uwch, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777.

Derbyn eich cynnig

Bydd angen i chi dderbyn eich cynnig drwy fewngofnodi i’ch cyfrif Coleg Gwent.  Os hoffech fwy o gyngor ac arweiniad cyn derbyn eich cynnig, gallwch ddewis yr opsiwn hwn a threfnu apwyntiad gyda’n tîm Recriwtio Myfyrwyr.

Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ar eich cais, gan y byddwn yn anfon diweddariadau rheolaidd i’r cyfeiriad y byddwch yn ei ddarparu.

Cyflwyno cais am Gyllid Myfyrwyr

Cewch ragor o wybodaeth am y cyllid y gallwch chi ei dderbyn a sut i gyflwyno cais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n byw yn Lloegr ar hyn o bryd, cyflwynwch gais drwy Student Finance England.

Wrth gyflwyno cais am gyllid, mae’n hanfodol eich bod chi’n nodi eich man astudio fel eich prifysgol ddyfarnu, er enghraifft, os ydych chi’n astudio ar gwrs Gradd Sylfaen mewn Darlunio, y brifysgol ddyfarnu yw Prifysgol De Cymru felly mae’n rhaid nodi hyn wrth gyflwyno cais. Yna, bydd y cwestiwn nesaf yn rhoi cyfle i chi ddewis Coleg Gwent fel y campws sy’n cyflwyno. Os ydych chi’n ansicr, e-bostiwch HE@coleggwent.ac.uk a bydd aelod o’n tîm Addysg Uwch yn eich cynorthwyo chi.

Cofrestru ar eich cwrs

Fel arfer, bydd y cyfnod cofrestru a chynefino yn digwydd yn gynnar ym mis Medi. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n cofrestru dysgwyr ar-lein, ac mae rhai cyrsiau’n cofrestru wyneb yn wyneb ar y campws, byddwch yn derbyn e-bost gydag arweiniad sy’n ymwneud â’ch cwrs tua diwedd mis Awst.

*Noder bod yn rhaid defnyddio proses geisiadau UCAS wrth wneud cais am gyrsiau Prifysgol Caerwrangon.

Cydnabod Dysgu Blaenorol

Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn rhoi cyfle i chi ennill cydnabyddiaeth am gyflawniadau academaidd perthnasol blaenorol ac yn caniatáu trosglwyddo credydau i’r cwrs newydd er mwyn osgoi dyblygu dysgu blaenorol.

Higher Education student at BGLZ

COFIWCH YMGEISIO

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly gwnewch gais heddiw.

Ymgeisiwch Nawr