En

Cyflogwyr

Sut i baru â ni

Mae gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu archwilio nodau gyrfaol, datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth gywir, a phontio’n effeithiol o addysg i’r sector maent yn ei ddewis. Mae Coleg Gwent eisiau gweithio mewn partneriaeth â’ch busnes i sicrhau bod cyflogwyr a myfyrwyr yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth maent eu hangen i ffynnu yn eich sector diwydiant ac economi ranbarthol, ddynamig. Mae’n ein caniatáu hefyd i ddod â chyflogwyr newydd ynghyd ar gyfer cyfleoedd rhwydweithio, a hyrwyddo Coleg Gwent fel y partner delfrydol.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch baru â Coleg Gwent:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni,

cysylltwch â employers@coleggwent.ac.uk.