Newyddion a Blogiau

Coleg Gwent Employer Engagement Team

Mewnbwn gan gyflogwyr yn helpu coleg i gynnal digwyddiad prentisiaeth llwyddiannus

23 Chwefror 2022

Y mis hwn, cynhaliodd y tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn Coleg Gwent ddigwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Darllen mwy
Kate Cox

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr

30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Darllen mwy
Apprentice Jesse

Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021: Dewch i gyfarfod â’r Prentisiaid

12 Chwefror 2021

Mae gennym dros 500 o brentisiaid yn astudio yng Ngholeg Gwent ac maen prentisiaid yn astudio dros amrywiaeth o feysydd, o Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Osod Brics, a Phlymio i Letygarwch.

Darllen mwy
Apprentices in the workplace

Y Manteision o Prentisiaeth

9 Chwefror 2021

Gydag Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydym yn taflu goleuni ar brentisiaid ac yn crynhoi popeth mae angen i chi ei wybod, p'un a ydych yn ddarpar ddysgwr neu'n gyflogwr sydd eisiau gwybod mwy.

Darllen mwy