En
Matt Welsher, Kate Cox and Jon Hayward

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr


30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Aeth y weminar i’r afael â nifer o bynciau gan gynnwys Prentisiaethau, Cyllid Uwchsgilio@Waith a’r Bartneriaeth Addewid Cyflogwyr a lansiwyd yn ddiweddar.

Rhoddwyd y cyfle i fynychwyr gael atebion i’w cwestiynau gan aelodau o’r tîm yn ogystal â darganfod yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r pynciau hyn.

Os colloch y digwyddiad ac os hoffech weld ychydig o’r cynnwys gallwch wylio recordiad byw o’r weminar isod.

I gysylltu ag unrhyw un o’r tîm ynglŷn â’r pynciau a drafodwyd e-bostiwch employers@coleggwent.ac.uk a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu cyn gynted â phosib.

play