Cyflogwyr

staff member sat at desk helping male in hi vis jacket on

Cyllid Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a’i bwrpas yw gwella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle mewn busnesau ledled Cymru. Mae’n darparu cyfleoedd i gyflogwyr ennill cymwysterau yn ogystal â uwchsgilio’r gweithlu drwy gynnig hyd a 70%* o gyllid ar gyfer cyrsiau ardystiedig.

Mae’n mynd i’r afael ag amrywiaeth o bynciau, o NVQ Lefel 1 i 5 a hyfforddiant a addysgir mewn arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddi ardystiedig Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, gan gynnwys:

 • Gweinyddiaeth Busnes
 • Lletygarwch ac arlwyo
 • Technegau gwella busnes
 • Arwain a Rheoli
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Gweithredoedd Gweithgynhyrchu
 • Crefftau adeiladu
 • Gweithrediadau print
 • Gweithrediadau peirianneg
 • Sgiliau manwerthu
 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Gweithgareddau warws a storio

*Bydd swm y cyllid yn dibynnu ar faint a chymhwystra’r busnes

Darganfyddwch fwy drwy ffonio ein hadran Uwchsgilio@Waith ar 01495 333777 neu anfon e-bost i: employers@coleggwent.ac.uk.