En

Newyddion i Gyflogwyr

Celebrating the official launch of our Cyber Hub

Dathlu lansiad swyddogol ein Hwb Seiber

17 Mehefin 2022

Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad lansio llwyddiannus ar gyfer ein Hwb Seiber newydd anhygoel ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy. Lansiwyd yr Hwb Seiber fel rhan o Cyber College Cymru, sef rhaglen sy’n anelu at eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn seiberddiogelwch.

Darllen mwy

Dathlu lansiad ein Hacademi Busnes newydd

6 Ebrill 2022

Wedi hir ymaros, ddydd Gwener 25 Mawrth cyflwynwyd yr Academi Fusnes ym Mharth Dysgu Torfaen, a ddathlwyd gyda lansiad llwyddiannus.

Darllen mwy
Coleg Gwent Employer Engagement Team

Mewnbwn gan gyflogwyr yn helpu coleg i gynnal digwyddiad prentisiaeth llwyddiannus

23 Chwefror 2022

Y mis hwn, cynhaliodd y tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn Coleg Gwent ddigwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Darllen mwy
Chefs' Forum Academy - Coleg Gwent catering students

Dathlu blwyddyn arall o fod yn rhan o Academi Fforwm y Cogyddion

21 Chwefror 2022

Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth gyhoeddi ein bod wedi ymuno ag Academi Fforwm y Cogyddion i gael blwyddyn arall o gyfleoedd gwych i'n dysgwyr a’n staff arlwyo a lletygarwch.

Darllen mwy
Kate Cox

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr

30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Darllen mwy
logo competition

Dysgwyr yn dangos eu creadigrwydd mewn cystadleuaeth dylunio logo

29 Tachwedd 2021

Mae dysgwyr dawnus Coleg Gwent wedi cael cyfle unigryw i ddangos eu creadigrwydd a dylunio logo ar gyfer Fforwm Busnes newydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen.

Darllen mwy