Newyddion a Blogiau

Coleg Gwent Employer Engagement Team

Mewnbwn gan gyflogwyr yn helpu coleg i gynnal digwyddiad prentisiaeth llwyddiannus

23 Chwefror 2022

Y mis hwn, cynhaliodd y tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn Coleg Gwent ddigwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau i ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Darllen mwy
Chefs' Forum Academy - Coleg Gwent catering students

Dathlu blwyddyn arall o fod yn rhan o Academi Fforwm y Cogyddion

21 Chwefror 2022

Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth gyhoeddi ein bod wedi ymuno ag Academi Fforwm y Cogyddion i gael blwyddyn arall o gyfleoedd gwych i'n dysgwyr a’n staff arlwyo a lletygarwch.

Darllen mwy
Reasons your business should take on an apprentice

5 rheswm pam y dylai eich busnes gyflogi prentis

4 Chwefror 2022

Mae yna reswm pam fo 83% o fusnesau, o gymharu â sefydliadau eraill, yn argymell cyflogi prentis! Darllenwch ymlaen i ganfod rhai rhesymau allweddol pam y dylai eich busnes ystyried cymryd prentis...

Darllen mwy
Kate Cox

Diogelwch eich Sefydliad ar gyfer y Dyfodol – Gweminar Ymgysylltiad Cyflogwyr

30 Tachwedd 2021

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y gyntaf mewn cyfres o Weminarau Ymgysylltiad Cyflogwyr gan aelodau o’n tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr profiadol.

Darllen mwy
logo competition

Dysgwyr yn dangos eu creadigrwydd mewn cystadleuaeth dylunio logo

29 Tachwedd 2021

Mae dysgwyr dawnus Coleg Gwent wedi cael cyfle unigryw i ddangos eu creadigrwydd a dylunio logo ar gyfer Fforwm Busnes newydd Fforwm Economaidd Strategol Torfaen.

Darllen mwy
Employer partnership pledge

Lansio ein Haddewid Partneriaeth Cyflogwyr ysbrydoledig

16 Medi 2021

Yr wythnos hon, gwnaethom lansio ein ‘Addewid Partneriaeth’ ysbrydoledig, sydd wedi’i anelu at gryfhau ein cysylltiadau diwydiant ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol.

Darllen mwy