En

Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Beth am sicrhau bod gennych yr offer angenrheidiol er mwyn i’ch angerdd dros yr awyr agored a chreaduriaid bach a mawr allu datblygu. Yn ein campws gwledig ym Mrynbuga, nid yn unig fe gewch y sgiliau a’r cymwysterau yr ydych eu hangen, ond hefyd cewch y profiad pwysig hwnnw y mae cynifer o gyflogwyr yn chwilio amdano. Cewch faeddu eich dwylo. Cewch gymwysterau. Cewch droedio llwybr at yrfa eich breuddwydion.

Er bod y diwydiant hwn yn enfawr, fe allwn ni roi ichi’r sgiliau i hogi eich angerdd ac agor y drws at yrfa eich breuddwydion yn gweithio gydag anifeiliaid. O filfeddygfeydd i salonau trin anifeiliaid. O gwmnïau bwydydd anifeiliaid i sŵau. Os ydych wrth eich bodd gydag anifeiliaid, dilynwch gwrs mewn rheoli a gofalu am anifeiliaid gyda ni heddiw.

Dyma ddiwydiant hanfodol a dynamig. Bydd eich cwrs ymarferol yn eich tywys allan o’r ystafell ddosbarth ac i amgylcheddau gweithio go iawn. Golyga hyn y bydd eich profiad yn cynyddu bob dydd. Pa un a ydych eisiau gweithio yn y meysydd ffermio a rheoli tir, rheoli mentrau bach neu waith contractio fferm, gall cwrs mewn amaethyddiaeth fod yn llwyfan perffaith ichi ddatblygu arno.

Mae astudio ceffylau a rheoli ceffylau yn llawer mwy nag yr ymddengys ar yr wyneb. Mae’n werthfawrogiad gwirioneddol o’r rhywogaeth a’r hyn y mae angen ichi ei wneud i ofalu am yr anifeiliaid, eu gwarchod a’u rheoli. O reoli buarthau, marchogaeth cystadleuol, achub anifeiliaid neu waith bridio, dyma eich cyfle i gymryd yr awenau a charlamu at yrfa’n gweithio gyda cheffylau.

Dim ond un blaned a gawn ni, felly mae gwarchod a rheoli ein cefn gwlad yn hollbwysig i’w pharhad yn yr hirdymor. Mae dewisiadau gyrfa posibl yn cynnwys gweithio i Goed Cadw neu’r Comisiwn Coedwigaeth, rheoli mentrau bach, neu weithio fel contractwr tir. Caru’r awyr agored?

Ein cyrsiau llawn amser Ein cyrsiau rhan amser

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

BSc (Anrh) - Ychwanegiad Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 11 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Atodol BSc (Anrh) - Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma BTEC mewn Astudiaethau Tir - Gofal Anifeiliaid Lefel 1

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Rheoli Anifeiliaid Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma 90 Credyd mewn Rheoli Ceffylau Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma City & Guilds mewn Gofal Anifeiliaid Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Gofal Ceffylau Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma City & Guilds mewn Gofal Ceffylau Seiliedig ar Waith Lefel 1

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Dewisais ddilyn cwrs am ofal anifeiliaid gan fy mod yn gobeithio ail gydio yn nhraddodiad ffermio fy nheulu. Mae’r cyfleusterau yma’n rhagorol ac yn well na dim arall rydw i wedi’i weld. Mae yma fferm weithiol, canolfan farchogaeth ac uned gofal anifeiliaid. Rydyn ni’n gwneud tasgau o gwmpas y fferm, rheoli’r stad, gyrru tractorau, defnyddio peiriannau, a gwneud gwaith ffensio a choedwigaeth. Mae wedi gwella fy ngwybodaeth yn y sector yn fawr.

Kiahren Pettican
Gofal Anifeiliaid

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau