Gofal seiliedig ar y Tir, Ceffylau ac Anifeiliaid

animal care banner

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid ar ein campws ym Mrynbuga yn bennaf

O ddefnyddio brwsh-dorrwyr yn ddiogel, i ddefnyddio plaladdwyr a chyrsiau byr ar ofal anifeiliaid, gallwn ddarparu ar gyfer ystod o ddiddordebau. Pa bynnag gwrs a ddewiswch, byddwch yn siŵr o gael digon o brofiad ymarferol!

Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Cwn a Chathod

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 06 Rhagfyr 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Cwn a Chathod

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 27 Mawrth 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif mewn Cwympo a Phrosesu Coed Mân Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Tystysgrif mewn Cwympo a Phrosesu Coed Mân Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Mawrth 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 30 Ionawr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 27 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Clipio Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2022

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 09 Ionawr 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

NPTC PA1 Sylfaenol mewn Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 13 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NPTC NPTC Tystysgrif mewn Chwistrellu Plaladdwyr i Ddwr - Uned PA6W Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NPTC NPTC Tystysgrif mewn Chwistrellu Plaladdwyr i Ddwr - Uned PA6W Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 16 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NPTC PA6 mewn Defnyddio Taenwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 14 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Paratoi ar gyfer Camau 2 Hyfforddiant BHS

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 28 Chwefror 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Paratoi Ceffylau ar gyfer Cystadleuaeth – Paratoi i Ddangos ac Ymddangosiad

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 06 Mai 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoad Sylfaenol at Gam 1 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 09 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Cam 3 Canolradd Cymdeithas Geffylau Prydain

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 20 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi at Gamau 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 08 Chwefror 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Hyfforddiant ar gyfer Gofal a Rheolaeth Cam 4 BHS

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 17 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Dyma’r unig goleg lleol a oedd yn cynnig y cwrs hwn; nid yw ysgolion chweched dosbarth yn cynnal y cwrs.

Allana Sparkes
Level 3 Animal Management

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau