En

Gwyddoniaeth

Ymchwiliwch, cynlluniwch, gwthiwch ffiniau a darganfyddwch fyd llawn cyfleoedd!

Roboteg a deallusrwydd artiffisial, gwyddoniaeth fiofeddygol a chyfrifiadura fforensig – dyma rai o’r cyfleoedd gyrfa neu brifysgol cyffrous sydd ar gael i fyfyrwyr ein cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol. Yn Coleg Gwent, byddwch yn dod yn hyderus wrth ddefnyddio llu o offer dadansoddol a ddefnyddir mewn gwaith ymchwil gwyddonol ac yn y diwydiant gwyddoniaeth.

P’un a ydych eisiau mynd ymlaen i astudio cwrs gwyddonol mewn prifysgol, neu eisiau mentro i fyd gwaith y diwydiant gwyddoniaeth, mae ein cyrsiau yn darparu’r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol a fydd yn eich rhoi ar ben y ffordd.

Edrychwch ar ein cyrsiau

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

4 cwrs ar gael

Mae’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol wedi cynyddu fy hunan hyder. Rydw i wir yn mwynhau’r cwrs hwn ac wrth fy modd yn dysgu gwybodaeth newydd. Mae yna opsiwn gwyddoniaeth Lefel A, ond roeddwn i’n awyddus i gael mwy o brofiad ymarferol trwy’r BTEC. Mae yna gydbwysedd da o theori a gwaith ymarferol, ac mae’r holl offer sydd ei angen arnom ar gael.

Arc Sharp
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol, Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau