Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Os oes gennych chi'r ddawn, mae gennym ni'r cyrsiau i'ch ysbrydoli, eich annog a'ch datblygu; i'ch helpu i gael gyrfa yn y stiwdio, ar y llwyfan neu'r tu ôl i'r llenni.

Mae’n ddigon gwir fod llawer o gerddorion yn cael gyrfaoedd llwyddiannus a hwythau heb fath o gymwysterau cerddorol. Ond bydd hi’n haws o lawer i chi adeiladu eich gyrfa drwy fod yng nghwmni pobl eraill sydd yr un mor frwdfrydig ynghylch cerddoriaeth, mewn amgylchedd sy’n creu momentwm, lle byddwch yn meithrin sgiliau a gwybodaeth a allai gymryd blynyddoedd i’w meithrin fel arall.

P’un ai a ydych eisiau bod yn gyfansoddwr caneuon, yn beiriannydd sain neu’n gweithio ym maes cynhyrchu cerddoriaeth, gwnewch gais i astudio cerddoriaeth gyda ni heddiw.

Drama

Dysgwch sut i ddefnyddio dull siarad, symudiadau, mynegiant ac iaith y corff i greu cymeriadau, emosiynau a sefyllfaoedd, gan ddatblygu eich sgiliau yn barod i berfformio o flaen cynulleidfa yn fyw yn ein theatr ein hunain neu ar gyfer recordiad sain, teledu neu ffilm.

Dawns a theatr gerddorol

Gall y sgiliau a ddysgwch ar y cyrsiau hyn agor y drws i ystod eang o ddewisiadau. Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa lenyddol, greadigol neu ym maes y cyfryngau, neu’n gweithio mewn cwmni theatr naill ai fel perfformiwr neu’r tu ôl i’r llenni.

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth (llwybr Technoleg) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Perfformio a Thechnoleg Cerdd Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (Llwybr Perfformio Cerddoriaeth)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (llwybr Cynhyrchu Cerddoriaeth)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 19 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celfyddydau Perfformiadol Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

RSL Diploma Atodol i Ymarferwyr Cerddoriaeth Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

Rwyf wrth fy modd â’r ochr berfformio o’r cwrs. Rydym wedi dysgu am wahanol lwybrau mewn cerddoriaeth nad oeddwn erioed wedi meddwl amdanynt o’r blaen, felly mae wedi rhoi profiad mwy cyflawn i mi. Rwyf wedi dysgu mwy na chwarae un offeryn, ac wedi sylweddoli fod gen i’r gallu cudd o ddrymio!

Ben Morgan
BTEC Cerddoriaeth

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau