En

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Paratowch ar gyfer y byd digidol

Mae’r byd digidol yn datblygu’n gyflym ac mae cyflogwyr angen timau blaengar i ddatblygu meddalwedd a rheoli systemau a rhwydweithiau.  Byddwch ar flaen y gad; dewch i yrfa mewn cyfrifiadura neu uwchraddiwch eich sgiliau TG gyda’n cyrsiau cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol.

Mae’r byd cyfan bellach yn ddibynnol ar gyfrifiaduron ac mae caledwedd a meddalwedd yn datblygu drwy’r amser. O ganlyniad, gall rhywun ag arbenigedd yn y maes ddefnyddio eu sgiliau a’u haddysg i weithio mewn unrhyw sector o’i ddewis fwy neu lai. Mae llawer o swyddi posib!

Mae ein cyrsiau cyfrifiadura a thechnoleg ddigidol yn cynnwys popeth i’ch sefydlu gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant digidol. Byddwch yn archwilio popeth o ddiogelwch seiber i weithio mewn adrannau TG yn helpu gweithwyr gyda phroblemau meddalwedd a chaledwedd, i ddylunio gemau cyfrifiadurol a roboteg, a hyd yn oed animeiddiad digidol a deallusrwydd artiffisial (AI).

Fel Coleg Aur Cyber First, mae ein cyfleusterau yn cynnwys Hwb Seiber newydd sbon ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent ac ystod o ystafelloedd TG gyda chyfrifiaduron, systemau rhwydweithio cyfrifiadurol a roboteg blaenllaw.

Mae gennym gysylltiadau gwych gyda diwydiant drwy ein cyrsiau cyfrifiadura a TG a’n cwrs Technolegau Digidol Colegau Gyrfa, fel bod gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad gwaith gwerthfawr gyda brandiau adnabyddus fel Admiral, Amazon Web Service, Fujistu, DVLA, Cisco, a Thales.

Gyda mwy nag 1.1 miliwn o swyddi yn y diwydiant, mae’r galw am arbenigwyr TG ym mhob diwydiant yn golygu y gallwch arbenigo mewn sector penodol a fydd yn eich galluogi i adeiladau gyrfa sy’n addas ar gyfer eich personoliaeth a’ch diddordebau.

Lle fydd hyn yn eich arwain?

Ein cyrsiau llawn amser Ein cyrsiau rhan amser

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

15 cwrs ar gael

Byddwn bendant yn argymell astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Gwent. Maent yn arbennig am feithrin hyder drwy brosiectau gan gwmnïau megis Amazon. Mae cymaint o opsiynau o fewn y cwrs Cyfrifiadureg a chymaint o opsiynau gwahanol am lwybrau i’w dilyn fel gyrfa yn y dyfodol. Gallwch wneud amrywiaeth eang o bethau gyda Chyfrifiadureg.

Ben Turner
Cyfrifiadureg, Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau