Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

digital tech banner

Arhoswch ar y blaen

Mae’r byd digidol yn datblygu’n gyflym, ac mae cyflogwyr angen timau sy’n cadw llygad ar y dyfodol er mwyn datblygu meddalwedd ac i reoli systemau a rhwydweithiau. Ystyriwch y datblygiadau diweddaraf; ceisiwch yrfa yn y byd cyfrifiadura, neu ewch ati i wella eich sgiliau TG.

Mae’r byd i gyd yn dibynnu ar gyfrifiaduron erbyn hyn, ac mae meddalwedd a chaledwedd yn datblygu trwy’r amser. Felly, mae unrhyw un sydd ag arbenigedd yn y maes hwn yn gallu defnyddio eu sgiliau a’u haddysg i weithio mewn bron a bod unrhyw sector fynnan nhw. Mae hynny’n gryn dipyn o swyddi posib!

Mae popeth yn cael ei gynnwys, o ddatblygu gemau cyfrifiadurol, i weithio mewn adran TG a datrys problemau meddalwedd a chaledwedd gweithwyr.

Mae pob diwydiant yn galw am arbenigwyr TG, sy’n golygu bod modd ichi arbenigo mewn sector benodol, a bydd hynny’n eich galluogi i ddatblygu gyrfa sy’n gweddu i’ch personoliaeth a’ch diddordebau chi.

Hanfodion Diogelwch Seiber

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 22 Chwefror 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hanfodion Diogelwch Seiber

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Hanfodion Diogelwch Seiber

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 04 Tachwedd 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Trwsio Cyfrifiadur Personol

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Chwefror 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Dechnolegau Cyfrifiadura Cwmwl

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Mai 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Dechnolegau Cyfrifiadura Cwmwl

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 15 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Raglennu – Dod yn Godydd

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 03 Chwefror 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cyflwyniad i Raspberry Pi

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gwneud y defnydd gorau o Alexa

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Rwy’n mwynhau’r elfen ymarferol o fy nghwrs. Yr athrawon, #cefnogaeth, cyfleusterau a’r cyfleoedd ydi’r peth gorau am Coleg Gwent.

Nathaniel Brown
Digital Technologies

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau