Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

digital tech banner

Mae elfen o TG yn cael ei ddefnyddio gan bron bob busnes modern...

Felly mae astudio un o’n cyrsiau Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth yn golygu fod y byd ar flaenau eich bysedd!

Byddwch yn cael eich dysgu mewn ystafelloedd TG gyda’r holl gyfarpar, ac yn gallu defnyddio’r technolegau, meddalwedd a chaledwedd diweddaraf gyda thiwtoriaid sydd â phrofiad ymarferol o’r diwydiant.

Rhwydweithio CISCO - Cyflwyniad i Rwydweithiau CCNA

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 28 Tachwedd 2022

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Technolegau Digidol HNC

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2022

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Rwy’n mwynhau’r elfen ymarferol o fy nghwrs. Yr athrawon, #cefnogaeth, cyfleusterau a’r cyfleoedd ydi’r peth gorau am Coleg Gwent.

Nathaniel Brown
Digital Technologies

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau