En

Cyber College Cymru

Addysgu'r genhedlaeth nesaf o dalent ddigidol

A ydych chi eisiau dilyn gyrfa o fewn y diwydiant digidol?

Gallwch ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol sy’n gyfwerth â thri phwnc Safon Uwch mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw’r diwydiant.

Rydym yn rhan o Cyber College Cymru, menter newydd sbon Llywodraeth Cymru sy’n rhoi’r cyfle ichi ddechrau cwrs arloesol o astudio digidol.

Cyber College Cymru logos

Maniffesto CyberFirst (Saesneg yn unig)

Male computing learner talking
play

GWELD Y CWRS BTEC CYFRIFIADURA COLEG SEIBER

Bydd y Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC mewn Cyfrifiadura yn cynnwys cannoedd o oriau o fewnbwn diwydiant ynghyd â chwricwlwm ffres wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth â Cyber College Cymru.

Byddwch yn elwa o weithio gyda’n partneriaid diwydiant, Admiral, Fujitsu a Thales drwy fentora, darlithwyr gwadd, lleoliadau gwaith a gweithdai.

Mae Coleg Gwent hefyd wedi cael cydnabyddiath fel coleg Aur Cyberfirst!

CyberFirst College Gold Award logo

Mae’r cwrs Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC mewn Cyfrifiadura yn berffaith ar gyfer ymgeiswyr sydd:

  • Eisiau cwrs astudio sy’n cyfuno gwybodaeth cyfrifiadura a sgiliau ymarferol
  • Yn frwd ynghylch gofynion technolegol newidiol y diwydiant
  • Wedi eu hysgogi gan anghenion diwydiant a chyflogwr er mwyn bod yn barod am y gweithle
  • Eisiau cyfuno gwybodaeth dechnegol a gwybodaeth fusnes
  • Yn dymuno dilyn gyrfa neu astudiaethau pellach yn y byd Seiber neu ddiwydiannau digidol eraill

Ymgeisiwch nawr i astudio ar y cwrs Diploma Cenedlaethol BTEC NEWYDD a Chyffrous hwn mewn Cyfrifiadura:

BTEC Cyfrifiadura Coleg Seiber Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs
Laptop and tablet on desk

Digwyddiad Rhithwir Coleg Seiber Cymru

Rydym yn gobeithio bod ein tiwtoriaid â’n cyflogwyr, Admiral, Fujitsu a Thales wedi eich ysbrydoli chi ac wedi ateb pob un o’ch cwestiynau yn ein sesiwn Holi ac Ateb fyw (Saesneg yn unig).

Os oes gennych chi fwy o gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â’n tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar.

GWYLIWCH EIN FIDEO DIGWYDDIAD RHITHWIR