En

Lefelau A

Dewis gwych, addysgu gwych, dyfodol gwych

Gyda chyfradd basio Safon Uwch o 97.4% yn 2023, rydych yn gwybod y gallwch ddisgwyl addysgu o safon gan ein tiwtoriaid sydd wedi ennill gwobrau, cefnogaeth wych, a phrofiad dysgu arbennig yn Coleg Gwent.

Gallwch astudio Safon Uwch ym Mharth Dysgu Blaenau Gwentcampws Crosskeys ac ym Mharth Dysgu Torfaen. Dilynir cyrsiau Safon Uwch dros ddwy flynedd, gan ennill eich cymwysterau UG yn y flwyddyn gyntaf, a’r cymwysterau Safon Uwch llawn yn yr ail flwyddyn. Bydd angen i chi ddewis lleiafrif o 3 neu 4 pwnc Safon Uwch ac mae’n bwysig dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa y byddwch eisiau ei dilyn.

Rhwydwaith Seren

Rydym eisiau sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn cyflawni eu potensial. Mae’r Rhwydwaith Seren yn darparu sylfaen arbennig i bob myfyriwr a gafodd raddau A* yn TGAU i ymgeisio am le gyda phrifysgolion cystadleuol a dethol Grŵp Russell (grŵp o brifysgolion gyda ffocws cyfunol ar ymchwil ac enw da o ran cyflawniad academaidd). Nod y gweithgareddau a ddarperir yw hybu hyder a gwytnwch, yn ogystal ag ehangu dealltwriaeth o’r pwnc, eich helpu i ddatblygu’r nodweddion y mae prifysgolion Grŵp Russell yn eu gwerthfawrogi ac yn chwilio amdanynt yn eu hymgeiswyr.

Ansicr ynghylch pa lwybr rydych eisiau ei ddilyn?

Peidiwch â phoeni. Mae ein pynciau Lefel A wedi’u grwpio gyda’i gilydd fel llwybrau gyrfa, sy’n cynnwys pynciau sy’n cyd-fynd â’i gilydd i’ch helpu chi i ddewis y cyrsiau mwyaf addas ar gyfer eich nod gyrfaol. Dysgwch fwy ar ein tudalen Llwybrau Safon Uwch neu siaradwch â’n tîm recriwtio myfyrwyr cyfeillgar am gyngor.

Gyda thros 30 pwnc Safon Uwch i ddewis ohonynt, rydym yn sicr o gynnig cyfuniad i’ch helpu i wireddu gyrfa eich breuddwydion, creu llwybr i fyd gwaith, neu i’r brifysgol!

Bydd eich prif amcan, eich angerdd a’ch sgiliau yn penderfynu pa lwybr yw’r un cywir i chi. Dechreuwch eich stori lwyddiant gyda ni heddiw!

Edrychwch ar ein cyrsiau

AQA Safon Uwch Athroniaeth Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Hanes yr Henfyd Safon UG OCR

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Tystysgrif mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

OCR Daeareg Safon Uwch Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Bioleg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cemeg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Ddigidol Lefel AS CBAC Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Ddigidol Lefel AS CBAC Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Technoleg Ddigidol Lefel AS CBAC Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Drama ac Astudiaethau'r Theatr UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Economeg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Economeg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llenyddiaeth Saesneg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Ffilm UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Ffilm UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffrangeg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg Bellach UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Dylunio Graffeg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Dylunio Graffeg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Hanes UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Y Gyfraith UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Mathemateg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cerddoriaeth UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffotograffiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Ffiseg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Seicoleg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymdeithaseg UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Sbaeneg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymraeg UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Cymraeg UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif mewn Troseddeg Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif mewn Troseddeg Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Tystysgrif mewn Troseddeg Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Yn wreiddiol ystyriais fynd i’r chweched dosbarth oherwydd yr holl straeon a glywais  am y coleg. Ond byddwn bellach yn argymell Lefelau A yma gan fod cymaint o opsiynau ar gyfer cymorth a chefnogaeth. Y peth gorau am astudio yng Ngholeg Gwent yw’r cyfleoedd allgyrsiol y mae’r athrawon yn eu rhoi i chi. Es i ysgol haf ym Mhrifysgol Rhydychen – ni fyddai hyn fyth wedi digwydd heb y coleg!

Mia Jones
Saesneg, Y Gyfraith a Seicoleg, Lefel A

Dal ddim yn siŵr os yw Lefel A ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau