En

Teithiau Rithwir 360°

Beth am ddod ar daith rithwir o amgylch ein campysau?

Mae gennym ystod o gyfleusterau o safon diwydiant o’r radd flaenaf ar ein pum campws, i’ch helpu i ddysgu’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn eich gyrfa ddewisol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn drama, cerddoriaeth a dawns, byddwch yn darganfod theatrau a stiwdios cerddoriaeth ble gallwch serennu ar y llwyfan. Gallech brofi cegin broffesiynol yn ein bwyty gweithgar; gofalu am anifeiliaid ar y fferm ac yn ein canolfannau gofal anifeiliaid a gofal ceffylau; a gweithio gyda chleientiaid gwirioneddol yn ein salonau gwallt a harddwch. Neu beth am ddod yn rhan o bethau yn ein hadrannau adeiladu a pheirianneg; cymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd chwaraeon; a bod gam ar y blaen gyda’n labordai seiber ac ystafelloedd MAC?

Edrychwch o amgylch ein campysau a gweld y cyfleusterau gwych gyda’n taith rithwir 360 o’n campysau o gysur eich cartref eich hunan!

Parth Dysgu Blaenau Gwent

BGLZ
play

Campws Dinas Casnewydd

Newport campus
play

Campws Crosskeys

Crosskeys campus
play

Parth Dysgu Torfaen

Torfaen Learning Zone building
play

Campws Brynbuga

Usk campus
play