Teithiau Rithwir 360°

Beth am ddod ar daith rithwir o amgylch ein campysau?

Mae gennym ystod o gyfleusterau o safon diwydiant o’r radd flaenaf ar ein pum campws, i’ch helpu i ddysgu’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn eich gyrfa ddewisol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn drama, cerddoriaeth a dawns, byddwch yn darganfod theatrau a stiwdios cerddoriaeth ble gallwch serennu ar y llwyfan. Gallech brofi cegin broffesiynol yn ein bwyty gweithgar; gofalu am anifeiliaid ar y fferm ac yn ein canolfannau gofal anifeiliaid a gofal ceffylau; a gweithio gyda chleientiaid gwirioneddol yn ein salonau gwallt a harddwch. Neu beth am ddod yn rhan o bethau yn ein hadrannau adeiladu a pheirianneg; cymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd chwaraeon; a bod gam ar y blaen gyda’n labordai seiber ac ystafelloedd MAC?

Edrychwch o amgylch ein campysau a gweld y cyfleusterau gwych gyda’n taith rithwir 360 o’n campysau o gysur eich cartref eich hunan!

Parth Dysgu Blaenau Gwent

play

Campws Dinas Casnewydd

play

Campws Crosskeys

play

Parth Dysgu Torfaen

play

Campws Brynbuga

play