En

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Mae ystod o gyrsiau ar gael sy’n addas i fyfyrwyr o amrywiol gefndiroedd a gallu addysgiadol

Fe wnawn eich cynorthwyo i ddysgu rheoli eich arian eich hun, coginio eich bwyd eich hun, cynllunio eich gyrfa eich hun a byw bywyd annibynnol yn eich cymuned.

Ynghyd â dysgu sgiliau ymarferol, byddwn yn eich helpu i gynyddu eich hunanhyder i’ch cynorthwyo i fyw bywyd gweithgar. Byddwch yn astudio cymysgedd o sgiliau galwedigaethol a chreadigol fel celf a chrefft, coginio, garddio a TG, ynghyd â pharhau i wella eich llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol eraill.

Byddwch hefyd yn mynd ar deithiau ac ymweliadau i leoliadau megis amwynderau, amgueddfeydd ac atyniadau twristiaeth lleol ynghyd â chyfranogi mewn gweithgareddau codi arian a menter.

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol gan ystyrir anghenion bob dysgwr ar sail unigol; byddwn yn asesu eich anghenion unigol i sicrhau eich bod yn cofrestru ar y cwrs iawn i chi.

Byddwch yn cael y cyfle i fynychu rhaglen drosglwyddo lle gallwch gwrdd â’r tiwtoriaid, mynychu rhai gwersi a dod i adnabod y coleg cyn i chi ddechrau.

Byw’n Annibynnol - Sgiliau Oedolyn

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Byw’n Annibynnol - Sgiliau Oedolyn

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Byw’n Annibynnol - Sgiliau Oedolyn

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Byw’n Annibynnol - Sgiliau Oedolyn

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau