En

Iechyd a Diogelwch, Cwnsela a Gofal

Mae ein cyrsiau iechyd, gofal a blynyddoedd cynnar rhan-amser yn cwmpasu ystod o sgiliau, yn cynnwys cymorth cyntaf, cwnsela a chymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae cyrsiau cwnsela wedi’u hachredu gan AIM ar gael ar lefelau 2, 3 a 4, yn ogystal ag amrywiaeth o hyfforddiant cymorth cyntaf a chyrsiau ar gyfer unigolion sydd eisiau gweithio yn y sector gofal.

P’un a ydych eisoes yn gweithio mewn rôl ac yn ceisio dilyniant personol neu os ydych yn dymuno newid eich gyrfa’n llwyr, gall ein cyrsiau rhan amser hyblyg roi’r cymhwyster sydd ei angen arnoch chi.

31 cwrs ar gael

Roedd yn brofiad hyfryd, gan wneud i mi garu fy nghwrs.

Elen Davies
Childcare Level 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau