En

Addysgu ac Addysg

Y tu mewn neu y tu allan i’r dosbarth, gall gyrfa sy’n helpu eraill fod yn werth chweil

Mae cymorth dosbarth mewn ysgolion yn hanfodol er mwyn helpu plant i gyflawni eu potensial llawn. Os yw gweithio mewn rôl gefnogol o ddiddordeb i chi, mae ein cymwysterau addysgu ac addysg yn opsiwn gwych.

Gall helpu eraill i ddysgu a llwyddo hyd eithaf eu gallu fod yn werth chweil, a chynnig gyrfa i chi lle mae pob diwrnod yn wahanol! Gallwch ddewis gweithio â phlant ifanc neu gydag oedolion ifanc sydd ar fin mentro i’r byd annibynnol – chi sydd i benderfynu!

Drwy ennill cymhwyster gyda Coleg Gwent, gallwch fanteisio ar ein tiwtoriaid profiadol, grwpiau dysgu bach a chefnogol a chyfleusterau arbennig.

Agored Cymru Iaith Arwyddion Prydain Lefel Mynediad 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 25 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Diploma Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Gadael fy swydd oedd y penderfyniad mwyaf i mi ei wneud erioed. Bu i siarad â fy nhiwtor roi’r hyder i mi i roi’r gorau i fy ngwaith mewn manwerthu a dod i’r coleg yn llawn amser.

Ewch amdani, mwynhewch a manteisiwch ar y cwrs, byddwch yn magu mwy o hyder. Er bod Sgiliau am Astudiaeth Bellach yn flwyddyn ychwanegol mae’n hynod fuddiol ar gyfer y cwrs mynediad y flwyddyn ddilynol.

Julie Morphet
Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach, Campws Dinas Casnewydd

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Pam dewis Coleg Gwent?
Tick icon