En

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Efallai eich bod eisiau agor eich salon harddwch eich hun, efallai eich bod eisoes eisiau gweithio fel triniwr gwallt, neu efallai mai colur theatrig sy’n apelio atoch chi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y sector gwallt a harddwch sy’n newid o hyd, gallwn ddarparu dewis eang o gyrsiau i sicrhau eich bod yn cael y cymwysterau sydd eu hangen arnoch, o sgiliau trin gwallt sylfaenol i wybodaeth therapi cyflenwol fodern.

Mae ein cyrsiau trin gwallt a therapi harddwch hefyd yn cynnig llawer mwy, gydag ystod eang o dechnegau penodol a hyfforddiant ar gael i’ch helpu i arbenigo yn y maes sydd o ddiddordeb i chi yn y diwydiant sy’n tynnu eich sylw fwyaf. Mae cyrsiau ar gael ar lefelau 1, 2 a 3, sy’n golygu bod rhywbeth at ddant pawb.

46 cwrs ar gael

Sicrhewch eich bod yn teimlo’n gyffyrddus â’r amgylchedd; astudiais i fy nwy flynedd gyntaf mewn coleg arall cyn trosglwyddo i’r coleg hwn oherwydd roedd well gen i’r fan yma.

Elle Rogers
L3 Beauty student

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau