En

Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Os ydych chi’n ffotograffydd brwdfrydig, neu eisiau gwella eich sgiliau gwaith nodwydd...

Os ydych chi’n unigolyn creadigol ac yn dymuno gwella eich sgiliau neu ddysgu rhywbeth cwbl newydd, Coleg Gwent yw’r lle perffaith i’ch rhoi ar ben ffordd. P’un a oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd neu olygu lluniau, gwnïo a thecstilau, neu’r celfyddydau perfformio, gallwn gynnig ystod o gyrsiau i’ch galluogi i fwynhau eich diddordeb a gwella eich galluoedd.

Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, byddwch hefyd yn cael cyfle i astudio ochr yn ochr â phobl o’r un anian â chi, gan ddefnyddio llu o offer a thechnoleg. Mae cyrsiau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, sy’n golygu eich bod yn cael cyfle i roi cynnig ar ystod o hobïau newydd yn Coleg Gwent!

57 cwrs ar gael

Mae’r cwrs gyda’r nos yn ffordd wych o roi cynnig ar hobi newydd. Rwy’n cael modd i fyw yn dysgu sgil newydd ac yn gwneud rhywbeth creadigol yn fy amser hamdden.

Lauren Tucker
Tecstilau

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Lawrlwytho
female cut out

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau