En

Dysgu yn y Gymuned

Cyrsiau sy’n addas i chi

Os oes gennych chi fywyd prysur ac ymrwymiadau gwaith neu deulu, mae ein cyrsiau cymuned wedi eu cynllunio’n benodol er mwyn eich helpu chi!

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol fel rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gwent i gynnig y dewis gorau o gyrsiau yn eich cymuned leol, ac mae ein canolfannau dysgu cymunedol yn llefydd gwych i gyfarfod gyda ffrindiau, gwneud ffrindiau newydd, ennill sgiliau a chymwysterau newydd a magu eich hyder.

Bydd ein timau dysgu yn y gymuned clên yn gwrando ar beth rydych chi eisiau ei wneud, ac yn gwneud popeth yn eu gallu i’ch helpu i wneud hynny.

Dysgwch fwy ynghylch y cyrsiau yn eich ardal leol: 

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau