En

Chwaraeon, Ffitrwydd ac Iechyd

Os mai chwaraeon a ffitrwydd yw eich prif ddiddordeb, rydych wedi dod i’r lle cywir!

Pa bynnag faes rydych chi’n dymuno arbenigo ynddo, gallwn gynnig cwrs er mwyn magu’r gallu a’r wybodaeth ynoch chi i adeiladu gyrfa yn y maes hwn. O gyrsiau hyfforddwr personol neu gyfarwyddwr ymarfer corff grŵp, i dylino chwaraeon ac ymarferion corff ar eich eistedd, rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau.

Y gampfa, sydd wedi’i chyfarparu’n dda, ar ein campws ym Mrynbuga yw’r lleoliad delfrydol i ddysgu a datblygu, gan eich helpu i gyflawni eich nodau gyrfaol, ffitrwydd neu bersonol. Yn ogystal â hynny, mae cyrsiau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ar amseroedd a dyddiadau cyfleus, sy’n golygu bod y cam nesaf yn agosach nag erioed!

18 cwrs ar gael

Bydd angen ichi weithio’n galed a mynd y tu hwnt i ble rydych chi’n gyfforddus, ond byddwch yn cael cefnogaeth ac anogaeth drwyddi draw, ac ar y diwedd byddwch chi’n teimlo’n barod i ddechrau eich busnes PT eich hun. Mae llu o gyfleoedd datblygu yn ystod ac ar ôl y cwrs.

Diana Williams
Hyfforddwr Personol YMCA, Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau