En

Moduro

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau modurol

Yn rhywun sy’n mwynhau ceir ac eisiau dysgu sgiliau newydd neu’n dymuno cychwyn gyrfa newydd yn y diwydiant ceir, neu’n rhywun proffesiynol sy’n dymuno gwella’ch sgiliau, mae ein cyrsiau cerbydau motor yn sicr o gynnig rhywbeth i bawb.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau cerbyd trydanol newydd, lle gallwch ddysgu sgiliau cyfoes wrth weithio ar ein cerbydau o’r radd flaenaf, gan gynnwys cerbydau Tesla. Rydym hefyd yn cynnig cymwysterau ar gyfer cydymffurfio â thystysgrifau MOT yn ogystal ag ystod o gymwysterau IMI a chyrsiau mewn gwaith paent ac atgyweirio cyrff cerbydau.

10 cwrs ar gael

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn beiciau modur, yna ymgeisiwch – mae’n gwrs gwych.

Daniel Pegg
Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau