En

Cyfrifeg, Busnes a Rheolaeth

Cyfoethogwch eich galluoedd a gwybodaeth broffesiynol gydag un o’n cyrsiau cyfrifeg, busnes neu reoli

Fel canolfan achrededig ar gyfer cymwysterau AAT, CIPD ac ILM, gallwch fod yn sicr eich bod yn dysgu at safonau’r diwydiant ac yn cyflawni cymhwyster a gaiff ei gydnabod yn genedlaethol.

Rydym yn cynnig cyrsiau o lefel 1 hyd at lefel 5, sy’n golygu y gallwch gymryd y cam proffesiynol nesaf hwnnw gyda ni, waeth beth yw eich profiad blaenorol neu eich sefyllfa o ran gyrfa ar hyn o bryd.

Busnes

Mae bywyd modern ar y cyfan yn cael ei reoli gan fusnes. Mae’r cwrs hwn yn trafod y byd busnes amrywiol, gan roi’r llwyfan i chi arbenigo yn eich maes o arbenigedd neu ddiddordeb yn y brifysgol neu yn y gwaith.

Marchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, rheoli, masnachu, yswiriant a bancio… mae’r byd busnes o fewn eich cyrraedd!

Rheoli Cyfrifon

Mae’n llawer mwy na rhifau a thaenlenni. Gallwch astudio mewn busnes, ymarfer neu fancio, ac unwaith y byddwch yn gymwys gwelir cyfrifwyr siartredig yn gweithio ar lefel uwch ledled y byd.  Gallwch fod yn arbenigwr cyllidol yng nghanol pob maes o fewn busnes.

Mae’r cyfrifwr cyfoes yn gweithio mewn sawl maes, o adferiad corfforaethol ac ymgynghori i gyfrifo fforensig. Gallant fod yn gweithio ar draws y byd, o Ynysoedd y Cayman i Frasil. I ble fydd eich cwrs cyfrifo yn eich arwain chi?

Y Gyfraith

Peidiwch â thorri’r gyfraith! Maes astudiaeth amrywiol a hynod o ddiddorol fyddai’n eich arwain chi i weithio mewn cwmni cyfreithiol, llywodraeth leol, adran gyfreithiol neu yn y llysoedd. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ddod o hyd i’ch maes arbenigol, o ysgariad a phrofedigaeth i symud tŷ ac arestio.

Porwch drwy ein cyrsiau isod neu cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Hydref 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 15 Ebrill 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 16 Ebrill 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 08 Ionawr 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Ionawr 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 11 Tachwedd 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu (Cymhwyster Llawn) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Diploma mewn Cyfrifyddu (Cymhwyster Llawn) Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 04 Rhagfyr 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 05 Rhagfyr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 06 Ionawr 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Ionawr 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Ymwybyddiaeth Busnes Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Ymwybyddiaeth Busnes Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Rheoli'r Trysorlys ac Arian Parod Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Hydref 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Credyd a Rheoli Dyled Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 02 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Hydref 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Cyfrifeg Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 21 Hydref 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Ebrill 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Ebrill 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Mawrth 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu Mewnol Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 18 Mawrth 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Technegau Cyfrifeg Rheolaeth Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Technegau Cyfrifeg Rheolaeth Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Technegau Cyfrifeg Rheolaeth Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 19 Chwefror 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Technegau Cyfrifeg Rheolaeth Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 19 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Prosesau Treth i Fusnesau Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Mai 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AAT Uned Prosesau Treth i Fusnesau Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Mai 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Prosesau Treth i Fusnesau Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Mai 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AAT Uned Prosesau Treth i Fusnesau Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 13 Mai 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 05 Chwefror 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 07 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 03 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 16 Ionawr 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Dyddiad cychwyn: 18 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Rwy’n gobeithio cyrraedd rôl Rheolwr Ariannol yn fy ngweithle, ac mae fy nghwrs yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnaf i er mwyn cyflawni hyn. Rwyf wir yn mwynhau arddull rhyngweithiol y tiwtor – mae’n fwy hamddenol na’r ysgol, felly rydych yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gofyn cwestiynau ac yn trafod yn y dosbarth.

Lara Dennison
AAT Diploma mewn Cyfrifeg Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau