En

Cyfrifeg, Busnes a Rheolaeth

Cyfoethogwch eich galluoedd a gwybodaeth broffesiynol gydag un o’n cyrsiau cyfrifeg, busnes neu reoli

Fel canolfan achrededig ar gyfer cymwysterau AAT, CIPD ac ILM, gallwch fod yn sicr eich bod yn dysgu at safonau’r diwydiant ac yn cyflawni cymhwyster a gaiff ei gydnabod yn genedlaethol.

Rydym yn cynnig cyrsiau o lefel 1 hyd at lefel 5, sy’n golygu y gallwch gymryd y cam proffesiynol nesaf hwnnw gyda ni, waeth beth yw eich profiad blaenorol neu eich sefyllfa o ran gyrfa ar hyn o bryd.

35 cwrs ar gael

Rwy’n gobeithio cyrraedd rôl Rheolwr Ariannol yn fy ngweithle, ac mae fy nghwrs yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnaf i er mwyn cyflawni hyn. Rwyf wir yn mwynhau arddull rhyngweithiol y tiwtor – mae’n fwy hamddenol na’r ysgol, felly rydych yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gofyn cwestiynau ac yn trafod yn y dosbarth.

Lara Dennison
AAT Diploma mewn Cyfrifeg Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau