En

Gwyddoniaeth

Astudiwch ar gwrs Gwyddoniaeth rhan-amser yn Coleg Gwent a chael cipolwg diddorol iawn ar sut mae’r byd o’n hamgylch ni yn gweithio

Mae astudio ar gwrs Gwyddoniaeth Lefel Mynediad gyda ni yn fan cychwyn gwych os hoffech chi symud ymlaen i astudio ar un o’n cyrsiau Lefel 2 neu Lefel 3. Mae hefyd yn darparu cam cyntaf tuag at lawer o yrfaoedd cyffrous ac amrywiol.

Rydym yn dysgu am bethau y gallwn eu defnyddio yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Gyda bioleg, gallaf helpu rhywun a defnyddio fy ngwybodaeth i wella bywydau pobl eraill ac rwy’n falch iawn o hynny.

Mudasser Younes Yacoub
Gwyddoniaeth

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau