En

Arlwyo a Lletygarwch

Mireiniwch eich sgiliau diogelwch bwyd, neu meistrolwch sgiliau coginio newydd yn eich ceginau masnachol

Beth bynnag yw eich lefel bresennol o gymhwyster arlwyo, gallwn gynnig ffordd hyblyg i ddysgu a datblygu o fewn eich gyrfa. P’un a ydych yn arbenigo mewn paratoi bwyd neu gyflwyno gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, gallwn eich helpu i fod yn arbenigwyr yn y diwydiant.

Caiff ein cyrsiau arlwyo a lletygarwch eu cyflwyno’n bennaf oddi ar y safle, drwy NVQs rydych yn eu cyflawni yn eich gweithle. Neu, gallech ddewis astudio un o’n cyrsiau diogelwch bwyd yn y ceginau sydd wedi’u cyfarparu’n llawn ar ein campws yn Crosskeys, sy’n gartref i’n bwyty poblogaidd wedi’i redeg gan fyfyrwyr, Morels.

Rwyf wedi gweithio yn y maes arlwyo ers 20 mlynedd – roedd ymgymryd â’r cwrs hwn yn ffordd dda o wella fy hun a datblygu. Mae wedi fy helpu i ddysgu mwy am arlwyo ac mae’n gam cadarnhaol tuag at gyrraedd rôl rheoli un diwrnod. Byddwn 100% yn argymell y cwrs hwn.

Johanna Brown
Dyfarniad HABC mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon