Newyddion a Blogiau

Awards events

Wythnos Addysg Oedolion 2018 - Stori Alice

20 Mehefin 2018

Dyma Alice Roberts, 38, o Gwmbrân. Penderfynodd Alice ail hyfforddi fel triniwr gwallt yng Ngholeg Gwent saith mlynedd yn ôl.

Darllen mwy
student inside campus

Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion 2018!

19 Mehefin 2018

Mae Coleg Gwent yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion drwy roi cipolwg i chi o rai o'r myfyrwyr sy'n oedolion yr wythnos hon.

Darllen mwy
Students walking outside CK campus

NEWYDD! Canolfan addysg ôl-16 Torfaen

6 Ebrill 2018

Yn 2020, bydd canolfan addysg ôl-16 Torfaen newydd Coleg Gwent (eto i'w henwi) yn gartref i holl addysg Safon Uwch Torfaen ac yn cynnig Bagloriaeth Cymru hefyd ynghyd ag ystod o gymwysterau lefel 2 a 3.

Darllen mwy
College trip

Myfyrwyr Cymraeg UG yn ymweld â Gogledd Cymru

5 Ebrill 2018

Teithiodd myfyrwyr Cymraeg UGColeg Gwent i ogledd orllewin Cymru i ymweld â lleoliadau ac ardaloedd sy'n berthnasol i'w gwaith cwrs a'u harholiadau.

Darllen mwy
Big Ideas Wales  event

Prosiect Gwenyn myfyrwyr Coleg Gwent yn creu cynnwrf wrth gyrraedd rownd derfynol genedlaethol 'Syniadau Mawr Cymru'

29 Mawrth 2018

O'r chwith i'r dde: Coran Colwell, Georgia Russell, Kirsty Goodwin, Abbey Rogers a Tyler Parnell yn cyflwyno canhwyllau cŵyr gwenyn a phecynnau anrheg mêl i feirniaid y gystadleuaeth 'Syniadau Mawr Cymru' Cystadleuaeth genedlaethol ar gyfer pobl ifanc entrepreneuraidd a dawnus rhwng 16 a 25 oed yw cystadleuaeth 'Syniadau Mawr Cymru' Llywodraeth Cymru. 

Darllen mwy
graduation hats

Mae Coleg Gwent yn cynnig awyrgylch dysgu ardderchog i'ch plentyn

29 Mawrth 2018

yw un o golegau mwyaf a mwyaf llwyddiannus Cymru.

Darllen mwy