Newyddion a Blogiau

staff member holding Happy Cafe leaflet

Rhestr hapus yn dathlu athrawes

10 Medi 2018

Mae'r darlithydd, Victoria English, wedi cael ei chynnwys ar 10fed Rhestr Hapus flynyddol The Independent oherwydd ei gwaith ar ymgyrchoedd iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Darllen mwy
T shirts from student business

Myfyriwr ffasiwn yn troi'n entrepreneur

29 Awst 2018

Mae'r myfyriwr Abigail Parker yn gwneud defnydd da o'i chymhwyster ffasiwn drwy ddylunio a gwerthu ei chrysau T a'i bagiau llaw ei hun.

Darllen mwy
student holding results on campus stairs

Blwyddyn lwyddiannus arall i Goleg Gwent

16 Awst 2018

Mae gan fyfyrwyr a staff Coleg Gwent bob rheswm i ddathlu heddiw, gyda blwyddyn arall o ganlyniadau Safon Uwch rhagorol. Roedd cyfradd basio'r coleg yn 98.1%, sy'n uwch na chymharydd cenedlaethol Cymru a'r DU am y drydedd flwyddyn yn olynol. Ar draws Coleg Gwent, bu 412 o fyfyrwyr yn sefyll dros 1,000 o arholiadau Safon Uwch rhyngddynt a chyflawnodd 75% o'r rhain raddau A *-C. Mae'r coleg hefyd yn dathlu cyfradd basio o 100% mewn 32 o bynciau Safon Uwch, gan gynnwys Ffiseg, Seicoleg a Chyfrifiadureg.

Darllen mwy
New rail partnership frame

Coleg Gwent ar y Trywydd Cywir gyda Phartneriaeth Reilffordd Newydd

6 Awst 2018

Coleg Gwent yn ffurfio partneriaeth gydag Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Rheilffyrdd (NSAR) i ddod yn aelod o'r Rhwydwaith Cenedlaethol o Golegau (ar gyfer Rheilffyrdd).

Darllen mwy
Staff holding awards

Myfyrwyr yn adeiladu eu ffordd i lwyddiant cenedlaethol

30 Gorffennaf 2018

Mae dau o fyfyrwyr Coleg Gwent wedi cyrraedd rowndiau terfynol SkillBuild, gan guro cant o'r prentisiaid plastro gorau yn y broses.

Darllen mwy
new student day event

Dechrau newydd ... Diwrnod Myfyrwyr Newydd!

27 Gorffennaf 2018

Roedd ein Diwrnodau Myfyrwyr Newydd yn llwyddiant ar bob un o'n pum campws! Ar ddydd Mawrth 3 a dydd Mercher 4 Gorffennaf croesawyd ychydig o dan 2,500 o fyfyrwyr i'r Coleg i gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr, cyn iddynt ymuno â ni ym mis Medi.

Darllen mwy