En

Trafnidiaeth a Logisteg

Bydd ein cyrsiau trafnidiaeth a logisteg yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau neu ddatblygu gyrfa werth chweil yn y sector hwn y mae galw mawr amdano. P’un a ydych am ddysgu sut i ofalu am gerbydau trydan modern a’u cynnal a’u cadw, neu ddod yn gymwys i yrru lorïau, tryciau a cherbydau mawr eraill, mae gennym gwrs i’ch cymhwyso.

Ni fu erioed amser gwell i ddechrau, felly gwnewch gais am eich cyfrif dysgu personol ar gyfer trafnidiaeth a logisteg heddiw.

Cyrsiau ar Safle

City & Guilds Gosodiadau Gwefru Cerbyd Trydan Lefel 3

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Hybrid/Trydan Lefel 2

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Atgyweirio ac Ailosod Cerbyd Trydan/Hybrid Lefel 3

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyrsiau oddi ar y Safle

Hyfforddiant Gyrwyr HGV / LGV C (Dosbarth 2)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hyfforddiant Gyrru Cerbydau Nwyddau Trwm / Cerbydau Nwyddau Mawr Categori 1 (hyd at 7.5 tunnell)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hyfforddiant Gyrwyr HGV / LGV CE (Dosbarth 1): Mynediad Uniongyrchol o Gar

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hyfforddiant Gyrwyr HGV / LGV CE (Dosbarth 1): Dilyniant o Gategori C (Dosbarth 2)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HGV / LGV Cludo Nwyddau Peryglus (ADR)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Tryc Codi Gwrthbwyso (Categori B1) - Trosi o dryc Ymestyn

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Tryc Codi Gwrthbwyso (Categori B1) - Gweithredwr Profiadol

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Tryc Codi Gwrthbwyso (Categori B1) - Gweithredwr Newydd

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Tryc Codi Gwrthbwyso (Categori B1) – Gloywi

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Tryc Ymestyn (Categori D1) - Trosi o Wrthbwyso

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Triniwr Deunyddiau Telesgopig (Teledriniwr) - Gweithredwr Newydd

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

RTITB Llwythwr Lori wedi’i Fowntio ar Gerbyd (HIAB)

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777