En

Adeiladu

A wyddoch chi fod y diwydiant adeiladu yn y DU ar drothwy cyfnod newydd o alw am sgiliau a chyfleoedd gwaith? Rhagwelir y bydd y galw am weithwyr yn cyrraedd y lefel uchaf erioed o 2.78m yn 2026. Gall hwn fod yn amser perffaith i chi ennill eich cymhwyster gyda’n hystod o gyrsiau adeiladu ar ein cyfrifon dysgu personol (PLA).

Pa un ai eich bod eisiau cwrs syml i ddeall eich gofynion sylfaenol, neu rydych yn rheolwr safle sy’n chwilio am hyfforddiant cydymffurfio penodol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch helpu chi i hyfforddi a chymhwyso. Dechreuwch heddiw drwy ymgeisio ar gyfer un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Adeiladu.

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777