En

Cyfrifiadura a Thechnolegau Digidol

Mae sgiliau digidol yn elfen hanfodol o weithlu modern, felly byddwch yn ennill y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt gydag un o’n cyfrifon dysgu personol ar gyfer cyfrifiadura a thechnolegau digidol.

P’un a yw eich ffocws ar seiberddiogelwch, cyfrifiadura cwmwl neu farchnata digidol, mae ein hystod o gyrsiau’n cwmpasu nifer enfawr o opsiynau gyrfa posibl. Mae ein cyrsiau i gyd yn seiliedig ar faterion yn y byd go iawn ac atebion ymarferol, sy’n golygu y byddwch yn barod i ymgymryd â heriau proffesiynol newydd ar ôl cwblhau eich cwrs. Gwnewch gais nawr i ddechrau ar eich gyrfa newydd!

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777