En

Busnes, Cyllid a Rheoli

Astudiwch gwrs mewn busnes, cyllid a rheolaeth a chael y sgiliau i fod yn arweinydd busnes effeithiol wrth ddangos eich ymrwymiad i welliant proffesiynol parhaus ar yr un pryd. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen arnoch ar gyfer ystod o yrfaoedd, gan gynnwys rheolaeth, adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, cyfrifeg a chyllid.

Enillwch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i helpu i wella prosesau busnes a gweithredu newid o fewn cwmni, a byddwch yn gorffen eich cwrs gyda’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa newydd. Gwnewch gais am gyfrif dysgu personol heddiw a chymerwch eich cam cyntaf.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777