En

Trafnidiaeth a Logisteg

Bydd ein cyrsiau trafnidiaeth a logisteg yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau neu ddatblygu gyrfa werth chweil yn y sector hwn y mae galw mawr amdano. P’un a ydych am ddysgu sut i ofalu am gerbydau trydan modern a’u cynnal a’u cadw, neu ddod yn gymwys i yrru lorïau, tryciau a cherbydau mawr eraill, mae gennym gwrs i’ch cymhwyso.

Ni fu erioed amser gwell i ddechrau, felly gwnewch gais am eich cyfrif dysgu personol ar gyfer trafnidiaeth a logisteg heddiw.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777