En

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr. Mae cwnselwyr a therapyddion yn darparu gwasanaeth hanfodol i’w cleifion, gan weithio mewn swyddi a all wirioneddol helpu i newid bywydau.

Trwy ennill cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol gallwch fynd ar drywydd gyrfa sy’n rhoi llawer o foddhad heb fod dau ddiwrnod fel ei gilydd. Felly, ewch amdani! Gwnewch gais nawr am Gyfrif Dysgu Personol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777