En

Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth

Mae Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth yn sector eang a diddorol all ddarparu nifer o gyfleoedd gwaith gwahanol a gwerth chweil. Os ydych yn hoff o gymdeithasu, amgylchedd gwaith prysur a chwrdd â phobl newydd, gall cwblhau cymhwyster yn y sector hwn fod yn ddewis da i chi. Mae dewis gwych o gyrsiau ar gael i’w hastudio yn Coleg Gwent.

Dechreuwch y daith drwy gyflwyno cais am un o’n Cyfrifon Dysgu Personol Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth!

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777