En

Addysgu ac addysg

Gall gyrfa sy’n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i’r dosbarth, fod yn werth chweil – ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent! Trwy ennill cymhwyster cydnabyddedig byddwch yn barod i ddilyn llwybr gyrfa newydd sy’n cynnig llawer o amrywiaeth.

Bydd ein tiwtoriaid cyfeillgar yno i’ch tywys bob cam o’r ffordd trwy gydol eich cwrs a byddwch yn ein gadael yn teimlo’n hyderus wrth ymgymryd â’ch rôl newydd fel gweithiwr addysgol proffesiynol. Gwnewch gais am eich Cyfrif Dysgu Personol mewn Addysg nawr!

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?

Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777