Hyfforddiant HGV / LGV

LGV driver

Os ydych eisiau dod yn yrrwr cymwys cerbydau mawr a thryciau, yna mae ein cyrsiau hyfforddiant HGV ac LGV yn ddewis gwych i chi.

Gyda’r galw am yrwyr yn eithriadol o uchel a chyflogau yn gystadleuol yn y maes, ni fu amser gwell erioed i ddod yn yrrwr cymwys loriau, tryciau a cherbydau mawr eraill. Gwnewch gais nawr am ein Cyfrifon Dysgu Personol HGV ac LGV ac fe gewch yr hyfforddiant angenrheidiol yn rhad ac am ddim.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!

Still not sure if this subject is for you?

Contact us on 01495 333597 / 07485 314832
or email pla@coleggwent.ac.uk