Addysgu ac addysg

Learners in a classroom

Gall gyrfa sy’n helpu eraill i ddysgu, un ai yn y dosbarth, neu y tu allan i’r dosbarth, fod yn werth chweil – ac mae nifer o gyfleoedd yn dechrau yn Coleg Gwent! Trwy ennill cymhwyster cydnabyddedig byddwch yn barod i ddilyn llwybr gyrfa newydd sy’n cynnig llawer o amrywiaeth.

Bydd ein tiwtoriaid cyfeillgar yno i’ch tywys bob cam o’r ffordd trwy gydol eich cwrs a byddwch yn ein gadael yn teimlo’n hyderus wrth ymgymryd â’ch rôl newydd fel gweithiwr addysgol proffesiynol. Gwnewch gais am eich Cyfrif Dysgu Personol mewn Addysg nawr!

Cyrsiau ar Safle

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?

Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777