Cyfrifon Dysgu Personol

engineering automotive banner

Allgrea dy yrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

If you’re over 19, in a job earning less than £26,000 a year and want to take the next step to a great career, a Personal Learning Account could be just what you’re looking for.

They’re free courses that give you new skills and qualifications – ones that local employers are looking for – to help you take advantage of skills shortages in Engineering, Construction and ICT, and get your career really moving.

Better still, they’re flexible – so you can study around work and family commitments. There are weekend and evening options, so you can find the one that best suits you. And because the courses are in fields where there are skills shortages, you’ll find plenty of great, well-paid vacancies are available at the end of it – whether you want to move on in your chosen career or change it altogether!

Gweler isod ein cyrsiau sy’n dechrau o fis Hydref ymlaen. Byddwn yn ychwanegu mwy o gyrsiau, felly cadwch lygaid am fwy o fanylion.

Ydych chi'n gyflogwr?

Oes gennych chi brinder sgiliau yn y meysydd Adeiladu, Peirianneg neu TGCh. Os oes cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ac i gysylltu â thalent newydd ffres.

Unrhyw gwestiynau? Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Microsoft (MTA)

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Hanfodion Cwmwl

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

CISCO

Hyblyg

Gweld y cwrs

Tystysgrif mewn Cydymffurfio â'r Fasnach Gyllid

Hyblyg

Gweld y cwrs

Rheoli Safleoedd Adeiladu

Hyblyg

Gweld y cwrs

Diogelwch Trydanol

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Gweithio ar Uchder PASMA

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cynhyrchu Modelau CAD (Dyluniadau) gan ddefnyddio system CAD

Hyblyg

Gweld y cwrs

Defnyddio Pecynnau Meddalwedd Cyfrifiadurol i Gynorthwyo â Gweithgareddau Peirianneg Lefel 2

Hyblyg

Gweld y cwrs

Perfformio Peirianneg Data Mawr ar Wasanaethau Cwmwl Microsoft

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Agored Cymru Egwyddorion Rheoli Prosiectau Lefel 4

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Gweithrediadau Atgyweirio ac Adnewyddu Amlgrefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu)

Hyblyg

Gweld y cwrs

Bob Agwedd ar Gofrestru Diogelwch Nwy - naill Gynllun Tystysgrif Achrededig BPEC

Hyblyg

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr a yw’r cwrs hwn ar eich cyfer chi?
Ffoniwch ni ar 01495 333777.

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau