Cyfrifon Dysgu Personol

engineering automotive banner

Manteisiwch ar gyrsiau HYBLYG ac AM DDIM mewn TGCh, Adeiladu, Peirianneg ac Iechyd a Gofal

Mae ceisiadau ar gyfer ein cyrsiau Cyfrifon Dysgu Personol ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch edrych ar ein cyrsiau o hyd ac ymgeisio unwaith eto o 13 Gorffennaf 2020 ymlaen.

Os ydych chi dros 19 oed, mewn swydd sy’n ennill llai na £26,000 y flwyddyn* ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

* Os ydych chi’n weithiwr furloughed, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrifon Dysgu Personol waeth beth yw lefel eich cyflog.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau a chymwysterau newydd i chi – rhai y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt – i’ch helpu chi i fanteisio ar brinder sgiliau a chael eich gyrfa i symud.

Yn well fyth, maent yn hyblyg – felly gallwch chi astudio o gwmpas ymrwymiadau gwaith a theulu.

Byddwch yn dod o hyd i ddigonedd o swyddi gwag gwych ac sy’n talu’n dda ar y diwedd – boed ydych eisiau datblygu yn eich gyrfa ddewisol neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl!

Unrhyw gwestiynau? Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Gwnewch gais am ein cyrsiau isod

Er bod y coleg ar gau ar hyn o bryd, mae modd i chi gael mynediad at ystod o gyrsiau ar-lein o hyd. Yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru, ni all ein cyrsiau cyfredol ar y campws ddechrau tan fis Medi.

Ydych chi'n gyflogwr? A oes gennych prinder sgiliau mewn TGCh, Adeiladu, Peirianneg ac Iechyd a Gofal?

Oes gennych chi brinder sgiliau yn y meysydd Adeiladu, Peirianneg neu TGCh. Os oes cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ac i gysylltu â thalent newydd ffres.

Cyrsiau Ar-lein

E-ddysgu Proffesiynol a Datblygedig mewn Cyfrifeg (Lefel 3 a 4)

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Uwch Ddiploma E-ddysgu mewn Cyfrifeg (Lefel 3) E-ddysgu a Llyfrau

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

E-Ddysgu Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cadw Cyfrifon

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

E-Ddysgu Diploma Proffesiynol Lefel 4 AAT mewn Llyfrau Cyfrifyddu

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-ddysgu Rheoli Prosiectau Agile Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu ac Arholiad COBIT 5 Lefel Sylfaen

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1001 a 220-1002) gyda Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-ddysgu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-ddysgu Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA gyda Labiau Byw ac Arholiad

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu CompTIA Network+ N10-007 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu CompTIA Security+ SY0-501 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu Gweinydd MCSA SQL 2012 - Gweinyddu Cronfeydd Data Gweinydd SQL 2012

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gweinyddu Gweinydd Windows 2012 (70-411)

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gosod a Ffurfweddu Gweinydd Windows 2012 (70-410)

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-ddysgu Technegydd A+ CompTIA Swyddogol, Hyfforddiant Network+, Security+, Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-Ddysgu PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd Ar-lein

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd E-Ddysgu - Ar-lein (6ed Argraffiad)

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Pecyn Cyfarwyddwr Rheoli Prosiectau E-Ddysgu

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cwrs E-ddysgu Pecyn Arbenigol Rheolwr Prosiectau

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Du

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Chydymaith Pensaer

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Phensaer Proffesiynol

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Seiber ddiogelwch gyda Lleoliad Gwaith

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Cymorth TG gyda Lleoliad Gwaith

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Rhithwir Ar-lein - PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd ystafell ddosbarth

Dysgu Agored/o Bell Gweld y cwrs

Cyrsiau ar Safle

AAT Rheoli Ansawdd Lefel 3

Hyblyg Gweld y cwrs

AAT AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddu Lefel 4

Hyblyg Gweld y cwrs

Agored Cymru Egwyddorion Rheoli Prosiectau Lefel 4

Hyblyg Gweld y cwrs

Bob Agwedd ar Gofrestru Diogelwch Nwy - naill Gynllun Tystysgrif Achrededig BPEC

Hyblyg Gweld y cwrs

Gweithrediadau Atgyweirio ac Adnewyddu Amlgrefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu)

Hyblyg Gweld y cwrs

Tystysgrif mewn Cydymffurfio â'r Fasnach Gyllid

Hyblyg Gweld y cwrs

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau Lefel 4

Hyblyg Gweld y cwrs

CISCO

Hyblyg Gweld y cwrs

Hanfodion Cwmwl

Hyblyg Gweld y cwrs

Hanfodion Cwmwl

Hyblyg Gweld y cwrs

Rheoli Safleoedd Adeiladu

Hyblyg Gweld y cwrs

Diogelwch Trydanol

Hyblyg Gweld y cwrs

Microsoft (MTA)

Hyblyg Gweld y cwrs

Perfformio Peirianneg Data Mawr ar Wasanaethau Cwmwl Microsoft

Hyblyg Gweld y cwrs

Cynhyrchu Modelau CAD (Dyluniadau) gan ddefnyddio system CAD

Hyblyg Gweld y cwrs

Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Hyblyg Gweld y cwrs

Defnyddio Pecynnau Meddalwedd Cyfrifiadurol i Gynorthwyo â Gweithgareddau Peirianneg Lefel 2

Hyblyg Gweld y cwrs

Gweithio ar Uchder PASMA

Hyblyg Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â ni pla@coleggwent.ac.uk