Cyfrifon Dysgu Personol

engineering automotive banner

Manteisiwch ar gyrsiau HYBLYG ac AM DDIM mewn TGCh, Adeiladu, Peirianneg ac Iechyd a Gofal

Os ydych chi dros 19 oed neu’n hŷn, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn* ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

* Os ydych chi’n weithiwr furloughed, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrifon Dysgu Personol waeth beth yw lefel eich cyflog.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau a chymwysterau newydd i chi – rhai y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt – i’ch helpu chi i fanteisio ar brinder sgiliau a chael eich gyrfa i symud.

Yn well fyth, maent yn hyblyg –bydd y coleg yn gwneud ei orau glas i gwrdd ag anghenion pawb wrth gynllunio’r dyddiadau a’r amseroedd y cynhelir y cyrsiau. Mae’r colegau yn hyblyg a’u nod fydd darparu’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith unigolion.

Byddwch yn dod o hyd i ddigonedd o swyddi gwag gwych ac sy’n talu’n dda ar y diwedd – boed ydych eisiau datblygu yn eich gyrfa ddewisol neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl!

Unrhyw gwestiynau? Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Angen siarad â rhywun? Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cwrs PLA cyfredol neu os oes angen cyngor arnoch ar ba gwrs i’w ddewis, anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk. Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832 a bydd ein tîm PLA yn hapus i helpu.

Gwnewch gais ar gyfer un cwrs ar y tro yn unig, oherwydd os gwnewch sawl cais, dim ond un y gellir ei brosesu.

Er y gallech fod yn gymwys i gael arian ar gyfer mwy nag un cwrs Cyfrif Dysgu Personol, dim ond un cais y pen y gallwn ei dderbyn ar y tro. Os bydd cais yn llwyddiannus ar gyfer cwrs, rhaid i chi gwblhau’r cwrs cyntaf cyn y gellir gwneud rhagor o geisiadau.

Ydych chi’n gyflogwr? A oes gennych fylchau penodol mewn sgiliau? Cliciwch yma i weld sut y gall Cyflogwyr ymwneud â’r cynllun PLA.

Noder, byddwch angen cysylltiad â’r rhyngrwyd a gliniadur/cyfrifiadur er mwyn cwblhau un o’n cyrsiau e-ddysgu neu rithiwr. Hefyd, byddwch angen meicroffon a gwe-gamera ar gyfer rhai cyrsiau. Gwiriwch eich bod yn gallu defnyddio’r offer hanfodol cyn cyflwyno eich cais.

Mae Coleg Gwent wedi uno ag e-Careers i gynnig ystod eang o gyrsiau i chi.

Sefydliad hyfforddiant proffesiynol yw e-Careers sy’n cynnig cyrsiau achrededig drwy e-ddysgu neu Ystafelloedd Dosbarth Rhithiol.

Ar ôl i chi gwblhau eich cais PLA neu gofrestru â ni, bydd y tîm yn e-Careers yn rheoli darpariaeth eich cwrs.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag e-Careers, ewch i www.e-careers.com

I hawlio ad-daliad ar gyfer costau CDP fel ffioedd arholiadau, lawrlwythwch y ffurflen hon.

Lawrlwythwch y ffurflen hon

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau