Cyfrifon Dysgu Personol

HGV driver, welder and computer professional

Manteisiwch ar gyrsiau HYBLYG, AM DDIM mewn amrywiaeth o ddiwydiannau

Os ydych chi dros 19 oed neu’n hŷn, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn* ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau a chymwysterau newydd i chi – rhai y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt – i’ch helpu chi i fanteisio ar brinder sgiliau a chael eich gyrfa i symud.

Yn well fyth, maent yn hyblyg –bydd y coleg yn gwneud ei orau glas i gwrdd ag anghenion pawb wrth gynllunio’r dyddiadau a’r amseroedd y cynhelir y cyrsiau. Mae’r colegau yn hyblyg a’u nod fydd darparu’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith unigolion.

Darparwyr Cyrsiau

Mae Coleg Gwent yn gweithio gyda nifer o ddarparwyr er mwyn cynnig yr amrywiaeth ehangaf o gyrsiau Cyfrif Dysg Personol sydd o ansawdd dda. Gallwch ddewis o’r opsiynau isod i ddysgu mwy am bob darparwr.

Sefydliad hyfforddiant proffesiynol yw e-Careers sy’n cynnig cyrsiau achrededig drwy e-ddysgu neu Ystafelloedd Dosbarth Rhithiol.

Ar ôl i chi gwblhau eich cais PLA neu gofrestru â ni, bydd y tîm yn e-Careers yn rheoli darpariaeth eich cwrs.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag e-Careers, ewch i www.e-careers.com

Mae Heads of the Valleys Training yn ddarparwr sefydledig wedi’i leoli yn ne Cymru, sy’n cynnig datrysiadau hyfforddiant unigryw ar gyfer y diwydiannau trafnidiaeth, logisteg ac adeiladu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.hovtraining.com

 

Mae GN Group yn ddarparwr hyfforddiant proffesiynol sy’n ymwneud â chyflwyno cyrsiau effeithlonrwydd ynni domestig a phympiau gwres ffynhonnell aer.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gngroupltd.co.uk

Mae Monex Logistics Academy yn gyfleuster hyfforddiant newydd gan y Monex Group, sy’n gwmni teuluol uchel ei barch gyda dros 3 cenhedlaeth o brofiad a fflyd o dros 100 o gerbydau. Mae’r Logistics Academy wedi’i lleoli ym mhencadlys Monex Group yng Nghasnewydd, de Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.monexacademy.com

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin a dysgu mwy am Gyfrifon Dysgu Personol.

Gwnewch gais ar gyfer un cwrs ar y tro yn unig, oherwydd os gwnewch sawl cais, dim ond un y gellir ei brosesu.

Er y gallech fod yn gymwys i gael arian ar gyfer mwy nag un cwrs Cyfrif Dysgu Personol, dim ond un cais y pen y gallwn ei dderbyn ar y tro. Os bydd cais yn llwyddiannus ar gyfer cwrs, rhaid i chi gwblhau’r cwrs cyntaf cyn y gellir wneud rhagor o geisiadau.

Noder, byddwch angen cysylltiad â’r rhyngrwyd a gliniadur/cyfrifiadur er mwyn cwblhau un o’n cyrsiau e-ddysgu neu rithiwr. Hefyd, byddwch angen meicroffon a gwe-gamera ar gyfer rhai cyrsiau. Gwiriwch eich bod yn gallu defnyddio’r offer hanfodol cyn cyflwyno eich cais.

I hawlio ad-daliad ar gyfer costau CDP fel ffioedd arholiadau, lawrlwythwch y ffurflen hon.

 

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333597 / 07485 314832

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau