Cyfrifon Dysgu Personol

engineering automotive banner

Ail-ysgrifennwch eich gyrfa gyda chyrsiau TGCh, Adeiladwaith a Pheirianneg AM DDIM yn Coleg Gwent

Os ydych chi dros 19 oed, mewn swydd sy’n ennill llai na £26,000 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf i gyflawni gyrfa arbennig, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yn ddelfrydol i chi.

Cyrsiau am ddim ydy’r rhain sy’n rhoi sgiliau a chymwysterau newydd i chi – rhai y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt – i’ch helpu chi i fanteisio ar ddiffyg sgiliau ym meysydd Peirianneg, Adeiladwaith a TGCh, ac i ddatblygu’ch gyrfa.

Yn well fyth, maent yn hyblyg – felly gallwch chi astudio o gwmpas ymrwymiadau gwaith a theulu. Mae opsiynau ar y penwythnos a gyda’r nosau, felly gallwch chi ddewis yr un sydd fwyaf addas i chi. Gan fod y cyrsiau mewn meysydd lle mae prinder sgiliau, byddwch yn dod o hyd i ddigonedd o swyddi gwag gwych ac sy’n talu’n dda ar y diwedd – boed ydych eisiau datblygu yn eich gyrfa ddewisol neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl!

Gweler isod ein cyrsiau sy’n dechrau o fis Hydref ymlaen. Byddwn yn ychwanegu mwy o gyrsiau, felly cadwch lygaid am fwy o fanylion.

Ydych chi'n gyflogwr?

Oes gennych chi brinder sgiliau yn y meysydd Adeiladu, Peirianneg neu TGCh. Os oes cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ac i gysylltu â thalent newydd ffres.

Unrhyw gwestiynau? Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin.

AAT Rheoli Ansawdd Lefel 3

Hyblyg

Gweld y cwrs

Hyblyg

Gweld y cwrs

Agored Cymru Egwyddorion Rheoli Prosiectau Lefel 4

Hyblyg

Gweld y cwrs

Bob Agwedd ar Gofrestru Diogelwch Nwy - naill Gynllun Tystysgrif Achrededig BPEC

Hyblyg

Gweld y cwrs

Gweithrediadau Atgyweirio ac Adnewyddu Amlgrefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu)

Hyblyg

Gweld y cwrs

Tystysgrif mewn Cydymffurfio â'r Fasnach Gyllid

Hyblyg

Gweld y cwrs

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau Lefel 4

Hyblyg

Gweld y cwrs

CISCO

Hyblyg

Gweld y cwrs

Hanfodion Cwmwl

Hyblyg

Gweld y cwrs

Hanfodion Cwmwl

Hyblyg

Gweld y cwrs

Rheoli Safleoedd Adeiladu

Hyblyg

Gweld y cwrs

Diogelwch Trydanol

Hyblyg

Gweld y cwrs

Microsoft (MTA)

Hyblyg

Gweld y cwrs

Perfformio Peirianneg Data Mawr ar Wasanaethau Cwmwl Microsoft

Hyblyg

Gweld y cwrs

Cynhyrchu Modelau CAD (Dyluniadau) gan ddefnyddio system CAD

Hyblyg

Gweld y cwrs

Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Hyblyg

Gweld y cwrs

Defnyddio Pecynnau Meddalwedd Cyfrifiadurol i Gynorthwyo â Gweithgareddau Peirianneg Lefel 2

Hyblyg

Gweld y cwrs

Gweithio ar Uchder PASMA

Hyblyg

Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr a yw’r cwrs hwn ar eich cyfer chi?
Ffoniwch ni ar 01495 333777.

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau