En

Dod o hyd i gwrsRydym â 94 cwrs sy’n cyfateb

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Addysg Gorfforol UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 11 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 11 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Diploma mewn Addysg sy’n Gysylltiedig â’r Byd Gwaith Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Diploma mewn Addysg sy’n Gysylltiedig â’r Byd Gwaith Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 29 Ionawr 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Tystysgrif mewn Addysg Uwch – Iechyd a Lles Cymunedol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 18 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 20 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProCert) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 20 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Hyfforddiant hyblyg i gyflogwyr

Hyblyg Gweld y cwrs

NCFE/CACHE Diploma Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

NCFE CACHE Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 02 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Dychwelyd i Ddysgu – Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch - Dyniaethol a Wyddor Cymdeithas Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch - Dyniaethol a Wyddor Cymdeithas Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Diploma mewn Astudiaethau Sylfaenol (Celf a Dylunio) Lefel 3/4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 02 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Crefyddol UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Astudiaethau Busnes UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Sgiliau Cyflogadwyedd a Gofal Plant Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Sgiliau Cyflogadwyedd a Gofal Plant Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Sgiliau Cyflogadwyedd a Gofal Plant Lefel 2

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Theatr Gerddorol) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 18 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 25 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 10 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn 10 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 17 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 17 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 20 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio - Gemau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 17 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn 12 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

EDEXCEL Astudiaeth Alwedigaethol, Twf a Llesiant Personol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 05 Tachwedd 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

EDEXCEL Astudiaeth Alwedigaethol, Twf a Llesiant Personol Lefel Mynediad 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 06 Tachwedd 2023

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 02 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg (Technoleg Drydanol ac Electronig) Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Astudiaethau Busnes Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma 90 Credyd mewn Rheoli Ceffylau Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BA (Anrh) – Darlunio ar gyfer Diwydiant (Atodol)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 17 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Gwyddoniaeth / Gwyddor Fforensig Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Gwyddorau Iechyd a Meddygol Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 05 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

CBAC Daearyddiaeth UG Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Chwaraeon Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Chwaraeon Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Chwaraeon Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 03 Medi 2024

Llawn Amser Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 11 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 02 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

NCFE CACHE Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 11 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 24 Mehefin 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 23 Mehefin 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 10 Mawrth 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 03 Mawrth 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 13 Ionawr 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 25 Mehefin 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn 24 Mehefin 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 11 Mawrth 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 04 Mawrth 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Cwrs Paratoi ar gyfer Mynediad

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 15 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Fecanyddol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 06 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 05 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 04 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn 18 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 04 Tachwedd 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

City & Guilds Llwybr i’r Dyfodol

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn 16 Tachwedd 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddi Campfa Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 02 Medi 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad YMCA mewn Hyfforddi Ymarfer Corff Grwp: Ymarfer Corff i Gerddoriaeth - Arddull Rydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn 12 Ionawr 2025

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad YMCA mewn Hyfforddi Ymarfer Corff Grwp: Ymarfer Corff i Gerddoriaeth - Arddull Rydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn 14 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 16 Ebrill 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 08 Ionawr 2025

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 06 Tachwedd 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 11 Medi 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 17 Ebrill 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 10 Ionawr 2024

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

Argraffu 3D

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn 08 Tachwedd 2023

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs