Digwyddiadau

Gall dewis y cwrs iawn, a’r yrfa rydych chi ei eisiau, fod yn frawychus … ac ychydig yn ddryslyd! Felly, os ydych chi’n meddwl am goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddarganfod mwy a chael ateb i’ch holl gwestiynau.

Digwyddiad Agored Ar-lein

Ar hyn o bryd, mae ein campysau ar gau dros dro oherwydd cyfyngiadau cyfredol y llywodraeth. Mae hyn yn golygu na fydd ein digwyddiadau agored ar y campws yn mynd ymlaen fel y cynlluniwyd, OND rydym wedi llunio digwyddiad agored ar-lein i chi yn lle. Mae hyn yn golygu y gallwch barhau i archwilio bywyd coleg ar-lein, nes ein bod yn gallu ailagor y coleg a dychwelyd i’n digwyddiadau ar y campws.

Yn debyg i’n digwyddiadau agored ar y campws – byddwch chi’n gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau
  • Darganfyddwch am yrfaoedd posib
  • Cymeryd gip o amgylch y campws a’r cyfleusterau diweddaraf trwy ein taith 360
  • Daganfod y wahanol wybodaeth am gymorth ariannol a theithio sydd ar gael
  • Darganfod am y gefnogaeth rydyn ni’n ei chynnig
  • Gwneud cais ar-lein
  • Gwyliwch y gweminarau o’n digwyddiadau byw blaenorol

Gallwch wneud hyn i gyd yn y ddiogelwch a chysur eich cartref eich hun!

Lansio ein Llwyfan Digwyddiad Agored Ar-lein

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd

Ydych chi am fod y cyntaf i wybod am ein digwyddiad agored nesaf? Mae hynny’n hawdd.

Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw cofrestru i ein rhestr bostio, a byddwn yn sicrhau eich bod chi’n cael clywed am bopeth sy’n digwydd cyn unrhyw un arall!

Cofrestrwch i ein rhestr bostio