Digwyddiadau

Digwyddiadau Agored

Gall dewis y cwrs iawn, a’r yrfa rydych chi ei eisiau, fod yn frawychus … ac ychydig yn ddryslyd! Felly, os ydych chi’n meddwl am goleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddarganfod mwy a chael ateb i’ch holl gwestiynau.

Cofrestrwch nawr

Ymunwch â'n Digwyddiad Agored Rhithwir Byw

Er mwyn i ni sicrhau diogelwch ein staff a’n hymwelwyr, ni fydd ein Digwyddiad Agored yn mynd ymlaen fel y cynlluniwyd y tymor yma. OND rydym wedi llunio cyfres o ddigwyddiadau agored ar-lein i chi yn lle. Mae hyn yn golygu gallwch barhau i archwilio bywyd y coleg ar-lein, nes ein bod yn gallu dychwelyd i’n digwyddiadau arferol ar campws.

Yn debyg i’n digwyddiadau agored rheolaidd sy’n cael eu cynnal ar y campws, bydd ein staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn ystod y gweminarau a drefnwyd.

Byddwch yn gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau gan diwtoriaid profiadol
  • Darganfyddwch am yrfaoedd posib
  • Cymeryd gip o amgylch y campws a’r cyfleusterau diweddaraf trwy ein taith 360
  • Daganfod y wahanol wybodaeth am gymorth ariannol a theithio sydd ar gael
  • Darganfod am y gefnogaeth rydyn ni’n ei chynnig
  • Gwneud cais ar-lein

Gallwch wneud hyn i gyd yn y ddiogelwch a chysur eich cartref eich hun!

Dewiswch y Digwyddiad Agored Iawn i Chi

Dydd Mawrth 3 Tachwedd – 5pm a 6pm
Bydd ein prif ddigwyddiad agored ar-lein yn cael ei cynnal ar ddydd Mawrth 3ydd Tachwedd 2020, ac fydd yn canolbwyntio ar ein pynciau amser llawn, ynghyd gyda ymweliad ar ein cyrsiau llwybr at radd prifysgol.

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 5pm a 6pm
Bydd ein digwyddiad agored ar-lein ddydd Mawrth 10fed Tachwedd 2020 yn canolbwyntio ar Addysg Uwch – mae hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n ystyried astudio ein cyrsiau lefel prifysgol.

Cofrestrwch nawr

Os nad ydych yn siŵr pa un i gofrestru ar ei gyfer, anfonwch e-bost atom helo@coleggwent.ac.uk a byddwn yn hapus i helpu.

Amserlen Digwyddiad Agored Rhithiol

Bydd ein gweminarau digwyddiadau yn cael eu cynnal mewn dau sesiwn, felly peidiwch â phoeni os byddwch chi’n colli rhywbeth – gallwch chi fynychu’r sesiwn nesaf yn lle. Mae ein gweminarau wedi’u hamserlennu fel a ganlyn:

Digwyddiad Cyntaf

5pm
Croeso i Goleg Gwent; bydd y gwesteiwr yn eich tywys yn fyr trwy’r digwyddiad agored rhithwir a sut i lywio trwy’r digwyddiad.

5.15pm
Bydd ein gweminarau maes pwnc yn cychwyn, gan ddigwydd am oddeutu 20 munud. Yma yn ein hystafell sgwrsio gweminar, byddwch chi’n gallu gofyn unrhyw gwestiynau am bwnc penodol gan ein tiwtoriaid cwrs profiadol.

5.40pm
Bydd ein gweminarau ar Gyllid, Trafnidiaeth a Chefnogaeth yn cychwyn. Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau yn yr ystafell sgwrsio gweminar yma hefyd.

Ail Ddigwyddiad

Bydd yr ail ddigwyddiad yn cychwyn am 6pm ac yn rhedeg yr un fformat gyda’r ail sesiwn yn dechrau am 6.15pm ac yna 6.40pm.

Cofrestrwch nawr

I cofrestru ag un o’n digwyddiadau, cliciwch y botwm cofrestru nawr ar y ddyddiad perthnasol isod.

Laptop and tablet on desk
03
11

Digwyddiad Agored Ar-lein

5pm & 6pm
Manylion: Cyrsiau llawn amser a llwybr at radd prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
Cofrestrwch nawr
Laptop and tablet on desk
10
11

Digwyddiad Gwybodaeth AU Ar-Lein

5pm & 6pm
Manylion: Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Ar-lein
Cofrestrwch nawr