Chwaraeon, Ffitrwydd ac Iechyd

Os mai chwaraeon a ffitrwydd yw eich prif ddiddordeb, rydych wedi dod i’r lle cywir!

Pa bynnag faes rydych chi’n dymuno arbenigo ynddo, gallwn gynnig cwrs er mwyn magu’r gallu a’r wybodaeth ynoch chi i adeiladu gyrfa yn y maes hwn. O gyrsiau hyfforddwr personol neu gyfarwyddwr ymarfer corff grŵp, i dylino chwaraeon ac ymarferion corff ar eich eistedd, rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau.

Y gampfa, sydd wedi’i chyfarparu’n dda, ar ein campws ym Mrynbuga yw’r lleoliad delfrydol i ddysgu a datblygu, gan eich helpu i gyflawni eich nodau gyrfaol, ffitrwydd neu bersonol. Yn ogystal â hynny, mae cyrsiau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ar amseroedd a dyddiadau cyfleus, sy’n golygu bod y cam nesaf yn agosach nag erioed!

Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Hyfforddiant Personol Uwch Lefel 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Ymarfer Corff ar gyfer Rheoli Poen Cefn Isaf Lefel Level 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 25 Mawrth 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Cryfder a Chyflyru Lefel 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 30 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 16 Mawrth 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Hyfforddiant Cylchol Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 24 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Beicio Dan Do Grwp Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 25 Tachwedd 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Ymarfer Camu i Gerddoriaeth Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 10 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Gwobr YMCA mewn Ymarfer Corff Grwp yn Cyfarwyddo Ymarfer Corff ar Ddwr Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 17 Chwefror 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad YMCA mewn Hyfforddi Ymarfer Corff Grwp: Ymarfer Corff i Gerddoriaeth - Arddull Rydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 13 Ionawr 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Arwain Hyfforddiant Kettlebell Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 16 Medi 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad YMCA mewn Ymarfer Rhaglennu a Goruchwylio gyda Chleientiaid Anabl Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 04 Mai 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Unedau Gorfodol Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 22 Ebrill 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Unedau Gorfodol Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 07 Hydref 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif mewn Therapi Tylino Chwaraeon Lefel 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 09 Ionawr 2024

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Atgyfeirio Ymarfer Corff Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Rhagfyr 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 08 Tachwedd 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 18 Rhagfyr 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd) Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 04 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 05 Medi 2023

Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Addysgu Pilates Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 24 Mehefin 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Diploma mewn Addysgu Pilates Lefel 3

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 22 Mehefin 2024

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Bydd angen ichi weithio’n galed a mynd y tu hwnt i ble rydych chi’n gyfforddus, ond byddwch yn cael cefnogaeth ac anogaeth drwyddi draw, ac ar y diwedd byddwch chi’n teimlo’n barod i ddechrau eich busnes PT eich hun. Mae llu o gyfleoedd datblygu yn ystod ac ar ôl y cwrs.

Diana Williams
Hyfforddwr Personol YMCA, Lefel 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau