Trafnidiaeth a Logisteg

LGV driver

Bydd ein cyrsiau trafnidiaeth a logisteg yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau neu ddatblygu gyrfa werth chweil yn y sector hwn y mae galw mawr amdano. P’un a ydych am ddysgu sut i ofalu am gerbydau trydan modern a’u cynnal a’u cadw, neu ddod yn gymwys i yrru lorïau, tryciau a cherbydau mawr eraill, mae gennym gwrs i’ch cymhwyso.

Ni fu erioed amser gwell i ddechrau, felly gwnewch gais am eich cyfrif dysgu personol ar gyfer trafnidiaeth a logisteg heddiw.

Cyrsiau ar Safle

City & Guilds City & Guilds Lefel 3 Gosodiadau Gwefru Cerbyd Trydan Lefel 3

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Hybrid/Trydan Lefel 2

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

IMI Dyfarniad mewn Atgyweirio ac Ailosod Cerbyd Trydan/Hybrid Lefel 3

Hyblyg

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777