Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Mae cymaint o yrfaoedd i ddewis ohonynt ym maes chwaraeon a ffitrwydd, o hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi. Mae ennill cymhwyster yn y sector hwn, sy’n ehangu o hyd, yn golygu y gallech chi sefydlu’ch hun ar gyfer gyrfa foddhaus yn y tymor hir.

Gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf, tiwtoriaid arbenigol ac ystod enfawr o offer ar gael i chi, mae Coleg Gwent yn darparu amgylchedd dysgu perffaith. Gwnewch gais nawr am un o’r cymwysterau Cyfrif Dysgu Personol Chwaraeon a Ffitrwydd a dechrau gweithio tuag at eich gyrfa newydd.

Cyrsiau ar Safle

Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777